Soluțiile și prioritățile UNCSV pentru eficientizarea activității cooperativelor agricole românești

  • Înțelegerea, asumarea și aplicarea principiilor cooperatiste;
  • Educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
  • Elaborarea și implementarea de reguli, de proceduri, de contracte corecte și transparente aplicate unitar; 
  • Prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
  • Creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
  • Optimizarea managementului strategic al cooperativelor pe termen lung;
  • Reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participării  fiecărui membru la cifra de afaceri a cooperativei;
  • Crearea de instrumente de creditare si garantare specifice cooperativelor;
  • Finanțarea, și a cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, nr. de membri, necondiționată de suprafața exploatată de fiecare membru.
  • Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelul cooperativei care sa asigure valoare adaugată producției primare a membrilor.
copa cogeca uncsv2022

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele