Acțiuni și obiective

Deși a fost înregistrată oficial abia din 28 ianuarie 2018, UNCSV a transmis peste 380 de adrese oficiale și scrisori de poziție către autorități, organizații și organisme naționale și europene pentru a semnala și rezolva favorabil o serie de probleme legate de interesele legitime ridicate de membrii săi și la autosesizarea conducerii.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE U.N.C.S.V.

1. Operaționalizarea integrală a facilităților fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora; Am transmis împreună cu COOP RO adrese către toate ANAF-urile din țară prin care am solicitat clarificări privind aplicabilitatea facilităților fiscale pentru cooperative și membri. Răspunsurile primite le-am centralizat și transmis la MFP, MADR și GUVERN pentru a le arăta că nu se aplică. Urmare a presiuni publice și media exercitate  de noi a rezultat circulara ANAF nr. 700 din 26.03.2018. Am fost implicați direct în modificarea hotărârii nr. 330/2014 și realizarea ordinului 203/2287/1809/2019 prin care s-au stabilit criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutiri. Pentru concretizarea demersurilor menționate anterior am contractat un expert fiscal pentru a ne furniza asistență de specialitate și pașii care trebuiesc urmați de cooperative și membri acestora pentru implementarea facilităților fiscale și consiliat membri UNCSV, dar și difuzarea către celelalte cooperative și membri afiliați.

2. Suntem implicați activ în îmbunătățirea cadrului legislativ specific cooperativelor agricole în vederea stimulării și ghidării spre eficientizarea activității cooperativelor românești, pregătirea acestora pentru a adăuga valoare producției primare a fermierilor, reducând decalajul existent față de cooperativele din vest și face față competiției de pe piața unică europeană.

3. Promovarea unor măsuri de stimulare a cooperativelor agricole în PNS 2021-2027, în special finanțări și scheme de sprijin specifice; Urmare a consultării membrilor am realizat și transmis către MADR, Comisia Europeană și europarlamentarii români poziția preliminară a cooperativelor din România vis a vis Politica Agricola Comuna (PNS)2021-2027. Am reușit includerea în poziția României vis a vis PAC finanțarea de magazine și rețele de magazine având ca beneficiari cooperativele agricole. Am completat și transmis 3 chestionare lansate în consultare publică de Comisia Europeana referitor la: SIMPLIFICARE ȘI DEBIROCRATIZAREA PAC, PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE, STOPAREA FENOMENULUI DE ACAPARARE A TERENURILOR SI PLANUL PROTEIC EUROPEAN. Am realizat și transmis adrese personalizate către Ministrul Finanțelor, Dna. Premier, Dna. Comisar European, Coordonatorul de Secție Agricultură de la Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și toți europarlamentarii trimiși de România prin care le solicităm să ia poziție publică și oficială pentru respingerea reducerii bugetului Politicii Agricole Comune 2021-2027 și să facă front comun atât între ei cât și cu celelalte state pentru a ne atinge obiectivul comun. Am răspuns la cele 2 chestionare lansate de MADR pe PNS 2021-2027 și realizat analiza SWOT a cooperativelor agricole din România la nivelul anului 2019.  Suntem membri în Comitetul Consultativ Tematic pentru realizarea PNS 2021-2027.

4. Am transmis și susținut în Comisiile de specialitate ale Parlamentului propuneri pentru îmbunătățirea Legii Vânzării Terenurilor, Codului Civil privind arendarea care pe termen scurt si mediu să aducă un echilibru în piața funciară, piața agricolă, crearea premizelor stopării fenomenului de părăsire a satelor românești, încurajarea activității pentru fermierii medii care să aibe o rentabilitate certă și să dezvolte ferma de familie din sectorul agroalimentar românesc și cât mai multe locuri de muncă.

5. Am solicitat autorităților și susținut prelungirea derogării pentru insectofungicidele pe baza de neonicotinoide și blocarea interzicerii unor pesticide înainte de a exista înlocuitori în condiții de eficiență similară și costuri rezonabile.

6. Realizat și transmis autorităților propunerile membrilor  U.N.C.S.V. privind modificarea și completarea Ordinului nr. 619/2015 postat în consultare publică referitor la culturile secundare, culturi verzi și ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, coroborat cu prevederile cuprinse în Codul de bune practici agricole – cu referire la SMR 1 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

7. Implementăm împreună cu INCDA Fundulea, ICDPP, ICPA și APPR proiectul ADER cu tema: Elaborarea unor tehnologii profitabile la culturile de câmp  în fermele comerciale din sudul țării aparținând membrilor APPR și U.N.C.S.V., prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate.

8. Am participat la consultările ce au avut loc pe ghidurile solicitantului 4.1. Modernizarea exploatațiilor, 9.1 Înființarea Grupurilor de producători și 17.1, Prime de asigurarea a culturilor, a plantelor și a animalelor, analizat și transmis propuneri concrete de reducere a birocrației, simplificare și stimulare a accesului cooperativelor la fonduri nerambursabile de până la 90%.

9. Am făcut demersuri și obținut prelungirea mecanismului de taxare inversă la cereale.

10.Suntem implicați activ în procesul de revizuire a Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

11. Am inițiat demersuri pentru realizarea unui produs bancar specific și de garantare pentru cooperative agricole.

12. Am solicitat MADR introducerea în programul de informări și consultanță al DAJ-urilor și transmis documente suport pentru:

  • ce înseamnă o cooperativă agricolă și explicat principiile cooperatiste;
  • rolul cooperativei agricole;
  • regulile minimale care trebuiesc respectate pentru a avea o cooperativă de succes;
  • promovarea facilităților fiscale adresate membrilor și cooperativele prevăzute la art. 76 și obligațiile care le au și trebuie să le mențină prin respectarea art. 3 alin (2), art. 8, art. 9 b1, art. 11 alin. (2) i2, i3, art. 16 alin.(6);
  • actualizările intervenite la legea nr 566/2004 a cooperației agricole.

13. Realizat demersuri pentru introducere în COR a funcției de director executiv cooperativei agricole și promovarea unei fișe de post minimale care să asigure buna funcționare a cooperativei.

14. Organizat curs pentru Managementul Cooperativelor Agricole.

15. Parteneriat/colaborări împreună cu organizațiile profesionale pentru remedierea problemelor întâmpinate de fermierii afiliați în cooperative.

16. Promovarea cooperativelor afiliate la U.N.C.S.V. a cooperativelor agricole în general și îmbunătățirea cadrului normativ specific cooperativelor și activității membrilor noștri.

17. AGRITEL – În baza abonamentului anual achitat de UNCSV membrii primesc sinteze săptămânale și lunare in limba română, cu evoluția și tendințele pieței și prețurilor cerealelor, oleaginoaselor, proteaginoaselor și plantelor tehnice, la nivel european și mondial.

18. Elaborarea de documente tip, contracte, proceduri pentru eficientizarea activității cooperativelor agricole și a membrilor – Echipa executivă a UNCSV în consultare si colaborare cu membrii a realizează documente cadru care asigură funcționarea în condiții optime.

OBIECTIVELE U.N.C.S.V.

1. Să se implice activ în promovarea cooperativelor agricole, îmbunătățirea cadrului normativ specific cooperativelor, instruirea și perfecționarea continuă a managementului și angajaților cooperativelor.

2. Implementarea cu succes a facilităților fiscale pentru cooperative și membri.

3. Prioritizarea cooperativelor agricole în PNS 2021-2027.

4. Să se implice activ în relația cu băncile și fondurile de garantare pentru a realiza produse specifice cooperativelor agricole.

5. Să acorde sprijin total membrilor săi în legătură cu probleme de legislație și fiscalitate, facilitând schimburile de experiență și îmbunătățirea guvernanței agriculturii românești prin cooperativizare.

6. Să fie partener de dialog instituțional corect cu M.A.D.R., Guvern, Parlament, Președinție și celelalte instituții ale statului pe probleme specifice cooperativelor agricole și membrilor acestora.

7. Să acționeze complementar cu celelalte organizații profesionale, în parteneriat, pentru atingerea obiectivelor comune.

8. Realizarea și implementarea unei strategii de creștere a reprezentativității UNCSV prin cooperative funcționale în zonele unde deocamdată nu are acoperire, creșterea numărului cooperativelor pe fiecare zonă și creșterea numărului de membri ai cooperativelor existente.

9. Obținerea de avantaje economice membrilor prin masificare și posibilitatea de a transforma producția primară agricolă și a adăuga valoare.

10. Schimburi de bune practici cu cooperative de succes din alte state membre.

11. Reprezentarea cooperativelor din România la nivel European prin COGECA.

Pe lângă finalizarea acțiunilor începute și ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de cooperativele afiliate vom continua implicarea UNCSV și vom face toate diligențele necesare pentru a ne orienta mai puternic pe zona proiectelor realizate in interesul sectorului cooperatist, precum si al comunicării interne și externe al organizației.  Dorim să formăm o echipă omogenă care să reacționeze pragmatic la problemele legislative apărute în activitatea cooperativelor agricole și care afectează direct sau indirect membrii și submembrii UNCSV.

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa UNCSV

copa cogeca


 

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele