Acțiuni și obiective

Deși a fost înregistrată oficial abia din 28 ianuarie 2018, UNCSV a transmis peste 160 de adrese oficiale și scrisori de poziție către autorități, organizații și organisme naționale și europene pentru a semnala și rezolva favorabil o serie de probleme legate de interesele legitime ridicate de membrii săi și la autosesizarea conducerii.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE U.N.C.S.V.

 1. Promovarea și validarea facilităților fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora; Am transmis împreună cu COOP RO adrese către toate ANAF-urile din țară prin care am solicitat clarificari privind aplicabilitatea facilităților fiscale pentru cooperative și membri. Răspunsurile primite le-am centralizat și transmis la MFP, MADR și GUVERN pentru a le arăta că nu se aplică. Urmare a presiuni publice și media exercitate  de noi a rezultat circulara ANAF nr. 700 din 26.03.2018. Ne implicam în continuare și încă mai avem de lucru pentru modificarea hotărâri nr. 330/2014 privind norma de venit pentru ca persoanele fizice, PFA, II, AF, IF să poată beneficia de scutirea impozitului pentru producția comercializată prin cooperativă. Totodată suntem în discuții cu autoritățile pentru a clarifica și operaționaliza aplicabilitatea scutirii impozitului pe proprietatea membrilor cooperatori. Odată cu aplicabilitatea unitară a facilităților s-au clarificat și aspectele legate de dubla impozitare a cooperativelor și membrilor. Pentru concretizarea demersurilor menționate anterior am contractat un expert fiscal pentru a ne furniza asistență de specialitate și pașii care trebuiesc urmați de cooperative și membri acestora pentru implementarea facilităților fiscale și consiliat membri UNCSV, dar și difuzarea către celelalte cooperative și membri afiliați.
 1. Parteneriat cu COOP RO (Asociația Națională a Cooperativelor Agroalimentare din România) pentru apărarea intereselor legitime comune ale membrilor și promovarea cooperativelor și beneficiilor acestora.
 1. Promovarea unor măsuri specifice cooperativelor agricole și României în PAC post 2020, în special finanțări și scheme de sprijin specifice; Urmare a consultarii membrilor am realizat și transmis catre MADR, Comisia Europeană și europarlamentarii români poziția preliminară a cooperativelor din România vis a vis Politica Agricola Comuna (PAC)2021-2027. Am reușit includerea în poziția României vis a vis PAC finanțarea de magazine și rețele de magazine având ca beneficiari cooperativele agricole. Am completat și transmis 3 chestionare lansate în consultare publică de Comisia Europeana referitor la: SIMPLIFICARE ȘI DEBIROCRATIZAREA PAC, PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE, STOPAREA FENOMENULUI DE ACAPARARE A TERENURILOR SI PLANUL PROTEIC EUROPEAN. Am realizat și transmis adrese personalizate către Ministrul Finanțelor, Dna. Premier, Dna. Comisar European, Coordonatorul de Secție Agricultură de la Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și toți europarlamentarii trimiși de România prin care le solicităm să ia poziție publică și oficială pentru respingerea reducerii bugetului Politicii Agricole Comune 2021-2027 și să facă front comun atât între ei cât și cu celelalte state pentru a ne atinge obiectivul comun.
 1. Am transmis și susținut în Comisiile de specialitate ale Parlamentului propuneri pentru îmbunătățirea Legii Vânzării Terenurilor care pe termen scurt si mediu să aducă un echilibru în piața funciară, piața agricolă, crearea premizelor stopării fenomenului de părăsire a satelor românești, încurajarea activității pentru fermierii medii care să aibe o rentabilitate certă și să dezvolte ferma de familie din sectorul agroalimentar românesc și cât mai multe locuri de muncă.
 1. Am solicitat autorităților prelungirea derogării pentru insectofungicidele pe baza de neonicotinoide.
 1. Realizat și transmis autorităților propunerile membrilor  U.N.C.S.V. privind modificarea și completarea Ordinului nr. 619/2015 postat în consultare publică referitor la culturile secundare, culturi verzi și ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, coroborat cu prevederile cuprinse în Codul de bune practici agricole – cu referire la SMR 1 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
 1. Am realizat împreună cu APPR o propunere de tema de cercetare pentru a fi inclusă pe ADER cu tema: Elaborarea unor tehnologii profitabile la culturile de câmp  în fermele comerciale din sudul țării aparținând membrilor APPR și U.N.C.S.V., prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate.
 1. Am participat la consultările ce au avut loc pe ghidurile solicitantului 4.1. Modernizarea exploatațiilor agricole, analizat și transmis propuneri de simplificare și stimulare a accesului cooperativelor la fonduri nerambursabile de până la 90%. În acest sens au fost aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare criterii de selecție care stimulează accesarea investițiilor de către cooperativele agricole pentru a adăuga valoare adăugată producției primare a membrilor.
 1. Am făcut demersuri către M.F.P. și M.A.D.R. pentru a solicita Consiliul Uniunii Europene să prelungească mecanismul de taxare inversă la cereale.
 1. Promovarea cooperativelor afiliate la U.N.C.S.V. a cooperativelor agricole în general și îmbunătățirea cadrului normativ specific cooperativelor și activității membrilor noștri.

OBIECTIVELE U.N.C.S.V.

 • § să acorde sprijin membrilor săi pe aspecte de legislație, fiscalitate, facilitând schimburile de experiență și îmbunătățirea guvernanței agriculturii românești prin cooperativizare;
 • § să acorde sprijin și consiliere fermierilor care vor să se asocieze în cooperative;
 • § să fie partener de dialog instituțional corect cu M.A.D.R., Guvern, Parlament, Președinție și celelalte instituții ale statului pe probleme specifice cooperativelor agricole și membrilor acestora;
 • § să acționeze complementar cu celelalte organizații profesionale, în parteneriat, pentru atingerea obiectivelor comune;
 • § să se implice activ în:
 • promovarea cooperativelor agricole și îmbunătățirea cadrului normativ specific;
 • promovarea si validarea facilităților fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora;
 • clarificarea aspectelor legate de dubla impozitare a cooperativelor și membrilor;
 • elaborarea și susținerea în fața autorităților a propunerilor constructive pentru eficientizarea activității și capitalizarea cooperativelor în interesul tuturor membrilor pentru îmbunătățirea proiectelor legislative privind legea cooperativelor agricole;
 • clarificarea complexităților privind cadastrul agricol și susținerea în comisiile de specialitate din Parlament și plen a unor propuneri echitabile de îmbunătățire a legii înstrăinării terenurilor extravilane;
 • obținerea de avantaje economice membrilor prin masificare și posibilitatea de a transforma producția primară agricolă și a adăuga valoare.
 • prelungirea mecanismului de taxare inversă la cereale;
 • schimburi de bune practici cu cooperative de succes din alte state membre;
 • crearea de filiere scurte;
 • promovarea unor măsuri specifice cooperativelor agricole și României în PAC post 2020, în special finanțări și scheme de sprijin specifice;

Pe lângă finalizarea acțiunilor începute și ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de cooperativele afiliate vom continua implicarea UNCSV și vom face toate diligențele necesare pentru a ne orienta mai puternic pe zona proiectelor realizate in interesul sectorului cooperatist, precum si al comunicarii interne si externe al organizatiei.  Dorim să formăm o echipă omogenă care să reacționeze pragmatic la problemele legislative apărute în activitatea cooperativelor agricole și care afectează direct sau indirect membrii și submembrii UNCSV.

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa UNCSV