UNCSV

.

Descriere UNCSV

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente, pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

IMPACTUL UNCSV LA NIVEL NAȚIONAL

 • Din TOP 10 cooperative de cultură mare la nivel național, 9 sunt cooperative membre U.N.C.S.V;
 • Din TOP 25 cooperative de cultură mare la nivel național, 22 sunt cooperative membre U.N.C.S.V;
 • Din totalul cifrei de afaceri a cooperativelor de cultura mare din România, membrii U.N.C.S.V. dețin 80 %;
 • Din totalul profitului generat de cooperativele de cultură mare românești, membrii U.N.C.S.V. realizează 33% pentru că s-a preferat până în prezent capitalizarea fermierilor.

Guvernanță UNCSV

Echipa managerială a U.N.C.S.V. este compusă din::

 1. Mircea Paul BĂLUȚĂ – Director Executiv al Cooperativei Agricolă Argeș Biosud și Președinte al U.N.C.S.V ;
 2. Milan KELO – Președinte al Cooperativei Agricole Fermierul Nădlăcan și Vicepreședinte al U.N.C.S.V.;
 3. Gabriel STANCIU –  Președinte Cooperativa Agricolă Braicoop și Membru în Consiliul de Conducere;
 4. Mihaela NICULEȚ – Președinte Cooperativa Agricolă Segarcea și Membru în Consiliul de Conducere;
 5. Răzvan GAIDARGI – Președinte Cooperativa Agricolă Dobrogea Sud și Membru în Consiliul de Conducere;
 6. Florentin BERCU – Director U.N.C.S.V.
 7. Claudiu SOARE – Director Adjunct Executiv U.N.C.S.V.
 8. Alina STANCU – Consilier Afaceri Europene U.N.C.S.V.

Mesajul Președintelui UNCSV

Stimați fermieri și parteneri,

Bine ați venit pe platforma de comunicare a cooperativelor de cultură mare din România!

Diferenţele majore dintre forţa de negociere a fermierilor şi cea a distribuitorilor de îngrăşăminte, pesticide şi seminţe sau cea a traderilor au fost puse în discuţie în ultimii ani agricoli, dar puţini au fost cei care au prezentat soluţii concrete astfel încât fermierii să reuşească a-şi gestiona mai bine riscurile.

Aderarea producătorilor agricoli la o cooperativă agricolă este certitudinea asigurării profitabilității fermei agricole indiferent de dimensiune.

De aceea noi ne-am asociat în cooperative agricole (punem la comun, DOAR mintea), ne-am optimizat costurile de producție, obținem cel mai bun raport calitate-preț la momentul comercializării producției, am început să realizăm investiții în comun pentru a adăuga valoare producției primare și pentru că „Viitorul ne aparține”,  nu ne oprim aici!

Am constatat că nu reușim să ne apărăm interesele în mod individual. Am considerat că este necesar să trecem la următorul nivel, acela de a forma o uniune de ramură pe sectorul vegetal care să aibă o implicare activă în realizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea, eficientizarea și capitalizarea cooperativelor din sectorul vegetal pentru a aduce valoare adăugată produselor agricole ale fermierilor membri.

Credem în dezvoltarea constantă și durabilă, aceasta fiind o componentă principală în strategia de dezvoltare a U.N.C.S.V. și a cooperativelor membre.

Președintele UNCSV, subliniază că „deși am pornit târziu față de țările din vestul Europei, acest lucru fiind văzut în legislație și rezultate, trebuie să credem în cooperative agricole, putând avea rezultate foarte bune, doar dacă punem cu toții umăr lângă umăr, la construirea unui drum durabil al cooperativelor din România. Avem cu toții de învățat din sistemul și legislația sistemului cooperatist din UE, noi fiind singurii care putem decide cum ne croim drumul și viitorul”.

În calitate de uniune de ramură la nivel național, dorim să ne poziționăm ca un instrument flexibil și util pentru cooperativele agricole din sectorul vegetal și fermierii membri. Cooperativele membre ale Uniunii noastre au, fiecare în parte, o expertiză profesională vastă pe domeniul lor de activitate și, tocmai de aceea, sunt de părere că se impune trecerea la o nouă etapă de dezvoltare.

Invităm cooperativele agricole din sectorul vegetal să ni se alăture, să creștem împreună eficiența membrilor noștri și să îndeplinim împreună dezideratul cooperativelor de succes!

Doar împreună vom reuși să construim o structură puternică, cu iniţiativă dar și un partener social autentic.

Cu respect, 
Președinte al U.N.C.S.V.

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR!

Misiunea UNCSV

Misiunea U.N.C.S.V. este de a asigura reprezentarea și apărarea intereselor cooperativelor agricole membre în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente, pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

Viziunea UNCSV

U.N.C.S.V. este o organizație profesională înființată în anul 2017 de și pentru cooperativele și societățile cooperative agricole din sectorul vegetal în vederea promovării, reprezentării, susținerii și apărării  intereselor membrilor cooperativelor la nivel național  în raporturile  cu instituțiile naționale publice, private și europene.

U.N.C.S.V. este uniunea de ramură ce reunește sub această umbrelă majoritatea cooperativelor din sectorul vegetal și răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi, prin promovarea și sprijinirea unei economii rurale viabile, competitive, orientată către piață și către furnizarea de produse agroalimentare de calitate superioară la prețuri accesibile pentru consumatori și corecte pentru fermieri.

Valorile UNCSV

 • Democrație și reciprocitate
 • Echitate, egalitate, și libertate
 • Onestitate, integritate și transparență
 • Vigilență și perseverență
 • Respect și încredere
 • Dezvoltare durabilă
 • Mutualitate și solidaritate
 • Intercooperare
 • Profitul cooperativ și intergeneraționalitatea
 • Responsabilitate socio-economică

Soluțiile și prioritățile UNCSV pentru eficientizarea activității cooperativelor agricole românești

 • Înțelegerea, asumarea și aplicarea principiilor cooperatiste;
 • Educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
 • Elaborarea și implementarea de reguli, de proceduri, de contracte corecte și transparente aplicate unitar; 
 • Prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
 • Creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
 • Optimizarea managementului strategic al cooperativelor pe termen lung;
 • Reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participării  fiecărui membru la cifra de afaceri a cooperativei;
 • Crearea de instrumente de creditare si garantare specifice cooperativelor;
 • Finanțarea, și a cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, nr. de membri, necondiționată de suprafața exploatată de fiecare membru.
 • Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelul cooperativei care sa asigure valoare adaugată producției primare a membrilor.
0

Cooperative

0

Fermieri

0

Hectare

0 %

CA din COOP vegetal

Galerie foto evenimente UNCSV

Scroll to Top