Rolul esențial al cooperativelor pe lanțul de valoare agroalimentar

Şi în Romania, competiţia pentru valorificarea produselor agricole este dură în condiţiile globalizării tot mai accentuate,  iar pentru a rezista trebuie să fim la fel de buni ca cei din ţările cu o economie prosperă.  Deoarece ferma familială şi alte tipuri de forme asociative, nu pot să-şi permită să-şi acopere singură serviciile de care au nevoie în aval şi amonte, prima alternativă ar fi renunţarea la a-şi cumpăra singuri aceste servicii prea scumpe, şi să se axeze exclusiv pe producţia agricolă primară.  De aici apare necesitatea şi importanţa asocierii fermierilor în forme de cooperare care să le rezolve exclusiv problemele şi serviciile pe care ei înşişi nu pot să le rezolve. Ca strategie managerială principală, poate fi menționată și relansarea sectorului de creștere a animalelor și a agriculturii organice, care este în dinamică continuă, cu un ritm mediu ponderat de creștere anuală de 23%.

Cooperativele, sunt de așteptat să funcționeze într-un mediu competitiv și trebuie să se adapteze practicilor eficiente de gestionare și exploatare a scării economice. Astfel, funcționarea eficientă, prevede minimizarea costurilor și persistarea în coperare cu firmele noncooperative, ce oferă servicii similare.

O cooperativă agricolă cu un market de producţie, la fel ca orice altă firmă, are iniţiativa pentru a transforma eficienţa produselor sistemului de producție agricolă în produse utilizabile și servicii de distribuţie pentru a răspunde cerințelor consumatorilor.

Având în vedere poziția sa deosebită și mediul, o firmă de marketing individuală este declarat a fi din punct de vedere tehnic eficientă, în cazul în care producția sa este egală cu cel mai mare număr la ieșire, pentru orice set de intrări. Competitivitatea lor depinde de nivelul lor de eficiență în furnizarea serviciilor.

copa cogeca uncsv2022

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele