Displaying items by tag: UNCSV

Miercuri, 12 Februarie 2020 13:31

PUNCT DE VEDERE

Federațiile și asociațiile cu reprezentativitate din industria agro-alimentară semnatare își exprimă îngrijorarea față de o recentă luare de poziție a formațiunii politice USR, prin vocea domnului deputat Daniel POPESCU, conform căreia este “absurdă decizia noului ministru al agriculturii, domnul Adrian Oros, de a autoriza utilizarea de către agricultori a pesticidelor care afectează grav albinele, în speță cele care conțin trei tipuri de neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam).”

Această afirmație este în egală măsură surprinzătoare și dezamăgitoare pentru membrii noștri, care au solicitat insistent în fiecare din ultimii șapte ani autorităților de la București și de la Bruxelles autorizarea temporară în regim de urgență a tratamentului cu insecticide din grupa neonicotineoidelor, deoarece, în absența acestuia,  producția de porumb și floarea-soarelui a țării ar fi grav afectată, iar în regiunea de sud, endemică pentru dăunători extrem de destructivi, chiar compromisă. Gradul de infestare cu Tanymecus sp. în România este între 6,7-10,6 adulți/m2, cu cca. 220% - 320% superioară pragului economic de dăunare. Deși dăunătorul este prezent și în Serbia, Croația, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Cehia, Ucraina, Rusia, gradul de infestare este mult mai redus. În același context, menționăm că în țara noastră cantitatea medie de produse fitosanitare pe ha este aproximativ 0,6 kg, în timp ce media europeană este 2,2-2,4 kg/ha.

 În cadrul preocupărilor noastre s-a aflat constant identificarea altor soluții pentru combaterea dăunătorilor culturilor specifici arealelor agricole ale României, în special a Tanymecus spp., scop în care am testat în condiții de câmp, cu sprijinul institutelor de cercetare publică din România, posibile alternative la tratamentul cu neonicotinoide. Din păcate, nu am reușit să găsim o alternativă eficace și eficientă, iar companiile din industria de protecția plantelor nu au pus încă pe piață un substitut.

Fermierii si apicultorii (prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură) au conlucrat în toată această perioadă pentru dezvoltarea unui pachet de bune practici care să permită utilizarea sigură a produselor neonicotinoide. Derogările de urgență însele au atașate condiții specifice de utilizare, care să reducă efectele acestora asupra polenizatorilor.

De asemenea, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor coordonat de Academia de Științe Agricole și Silvice conduce de doi ani un studiu despre “Realizarea unui sistem de monitorizare și cuantificare a efectelor tratamentului semințelor cu insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) la culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță, asupra producției agricole și a populațiilor de Apis mellifera, în condițiile agro-pedoclimatice specifice  ţării noastre”, ale cărui concluzii preliminare nu indică prezența reziduurilor de insecticide neonicotinoide peste limitele considerate sigure pentru populațiile de polenizatori. Conform Eurostat Apicultura românească este pe locul 2 în U.E. la familii de stupi și pe locul 1 la producția de miere.  

În aceste condiții, considerăm că aplicarea mecaniscistă a principiului precauției de către managerii de risc europeni va pune în scurt timp sub semnul întrebării viabilitatea agriculturii blocului comunitar.  Nu există tehnologie cu risc zero, de aceea este de dorit o abordare holistică a problematicii complexe a protecției culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor.  Soluția simplistă a eliminarii de pe piață a unor soluții tehnologice esențiale pentru agricultori ar trebui înlocuită de efortul comun al părților implicate în elaborarea și impunerea unor seturi de bune practici care să minimizeze riscurile asociate acestor tehnologii. După cum am mai afirmat, o politică bazată exclusiv pe evitarea riscurilor este incompatibilă cu inovația tehnologică pe care UE o proclamă drept prioritate absolută.

Cu atât mai dezamăgitoare este ralierea unor politicieni din țara noastră la abordări populiste, criticând dur conducerea Ministerului Agriculturii pentru că a înțeles caracterul de urgență al acestui demers și, în urma unui amplu proces de consultări publice cu toate părțile implicate, a furnizat argumente valide pentru fundamentarea autorizării temporare ce va permite fermierilor din România să-și asigure premisele unor recolte stabile și în acest an agricol.

APPR

Președinte Nicolae SITARU

PRO AGRO

Președinte Ionel ARION

LAPAR

Președinte Nicolae VASILE

UNCSV

Președinte Mircea BĂLUȚĂ

Pentru informații suplimentare:

Cristina Cionga
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Published in Comunicate UNCSV
Tagged under

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a V-a – 2020, în zilele de 28 - 30 ianuarie 2020, la Hotel PHOENICIA, București.

Prin acest eveniment am dorit facilitarea unui dialog real și constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcționale și autoritățile responsabile pentru a evidenția necesitatea consolidării cooperativelor agricole din România.

Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 75 de participanți, dintre  care:  reprezentanții a 27 de cooperative agricole din sectorul vegetal -  cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, dl. Deputat Alexandru STĂNESCU, Președinte al Comisiei de Agricultură - CAMERA DEPUTAȚILOR, dl. Secretar de Stat Sorin MAREȘ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate.

De asemenea dl. Pekka PESONEN – Secretar General - Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COGECA) a transmis un mesaj video.

Vezi aici mesajul video

În cadrul evenimentului au fost prezentate evoluția, activitățile, realizările și obiectivele UNCSV, condițiile minimale pe care o cooperativă de cultură mare trebuie să le respecte pentru a fi autonomă, independentă și profitabilă pe termen lung, cu un buget de venituri și cheltuieli ipotetice.

Au fost prezentate 4 modele de cooperative de succes prin care se arată că în UNCSV este unitate și diversitate, cooperative din zone agricole diferite,  de dimensiuni mici,  medii,  mari, cu înființare în perioade diferite. 

Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unor cooperative autonome și profitabile pe termen lung a reieșit necesitatea implementării următoarelor soluții:

 • educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
 • prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
 • creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
 • optimizarea managementului strategic al cooperativelor pe termen lung;
 • reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participării  fiecărui membru în cifra de afaceri a cooperativei;
 • crearea de instrumente de creditare si garantare specifice cooperativelor;
 • finanțarea, și a cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, nr de membri, necondiționată de suprafața exploatată de fiecare membru pentru a dezvolta și consolida infrastructura de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelul cooperativei care sa asigure valoare adăugată producției primare a membrilor;

Facem tot ce ține de noi să profesionalizăm cooperativele agricole din România și să le creăm premizele dezvoltării durabile în timp, profitând de experiența și greșelile care s-au făcut atât la noi, dar mai ales în vest, pentru a recupera din decalajul existent cât mai repede cu putință.

Published in Comunicate UNCSV
Luni, 16 Decembrie 2019 12:13

FERMIERII COLABOREAZĂ CU APICULTORII

Agricultura și Apicultura sunt două domenii ce au trăit dintotdeauna în simbioză, cu beneficii pentru ambele părți,  simbioză care poate continua în țara noastră dacă înțelegem că nu poate exista  o agricultură performantă fără ajutorul albinelor, cum nu poate exista nici o apicultură performantă fără sprijinul furnizat de agricultură (mai ales la rapiță și floarea soarelui).

UNCSV susține inițiativa U.E. privind polenizatorii și consideră foarte important să fie îmbunătățite cunoștințele referitoare la declinul polenizatorilor din zonele rurale, urbane și periurbane, cauzele și consecințele acestuia asupra producției apicole, agricole, biodiversității și impactul economic prin studii de caz specifice, în România. U.E. trebuie să dezvolte modalități inovatoare pentru a proteja recoltele împotriva dăunătorilor și a bolilor și să ia în considerare rolul potențial al noilor tehnici inovatoare de a îmbunătăți durabilitatea sistemului alimentar, garantând în același timp siguranța acestora.

Considerăm că este necesar ca în fiecare țară din U.E. să existe laboratoare acreditate care să poată verifica un număr de probe relevant și atesta procentual prezența reziduurilor ținând cont de legislația europeană și mondială în domeniu, care să certifice că substanțele utilizate nu au efect asupra populației.

Înainte de a interzice anumite substanțe pentru care au fost deja făcute verificări privind evaluarea riscurilor și s-a asigurat că nu există efecte nedorite asupra albinelor melifere, să fie cel puțin asigurată existența altor opțiuni, chiar organice, cu eficiență similară și costuri rezonabile. Fermierii nu au preferințe de a folosi anumite produse. Trebuie să fim conștienți că includerea în programele de cercetare a pesticidelor organice nu se va întâmpla peste noapte și este nevoie de o perioadă de câțiva ani de tranziție.

Majoritatea fermierilor și apicultorilor aplică produse pentru protecția plantelor și albinelor astfel încât să asigure o producție minimă garantată care să permită rentabilitatea și să asigure hrană de calitate necesară populației. Agricultorii fac asolament, străduindu-se să mențină biodiversitatea și să colaboreze foarte bine cu apicultorii, lucru demonstrat și de datele statistice din ultimii ani. Fermierii sunt forțați de împrejurări să folosească anumite substanțe de protecție a plantelor pentru a-și salva culturile. Nu există studii științifice concludente care să ateste cu certitudine că insectofungicidele pe baza de neonicotinoide au efecte letale prin doza optimă aplicată, sau că reziduurile provenite de la acestea au alte efecte, care pe parcursul unui ciclu de viață afectează polenizatorii. Sunt state unde se folosesc pe scară largă neonicotinoidele, atât ca tratament în vegetație cât și ca tratament la sămânță și care nu se confruntă cu Sindromul Depopulării Coloniilor.  Ba mai mult, apicultorii de acolo exportă albine vii în alte state, pentru a-i ajuta pe confrații lor de peste ocean să își refacă populațiile de albine, devastate de acest sindrom.

Deși nu există studii științifice din care să reiasă cu certitudine că neonicotinoidele utilizate în tratamentul semințelor au impact negativ asupra albinelor și produselor apicole din Europa, acestea au fost interzise la nivel european pe motive emoționale. România este țara cea mai afectată din Europa de atacul care poate deveni catastrofal, al unor dăunători precum viermii sârmă (Agriotes spp) și rățișoară (Tanymecus spp)  pentru care nu există alte soluții eficiente de control la acest moment.

Neefectuarea tratamentelor la semințe cu substanțe neonicotinoide va conduce la reducerea/dispariția culturilor însămânțate cu floarea soarelui, porumb și rapiță care afectează ¾ din suprafața cultivată cu acestea în România. Ca alternativă fermierii vor fi obligați să efectueze mai multe tratamente în vegetație, care afectează mult mai mult albinele și care au o eficiență scăzută asupra dăunătorilor, acționând doar curativ și nu preventiv. Costurile vor fi de 3-4 ori mai mari decât în prezent, lucru care va determina scăderea eficienței economice a fermierilor români față de ceilalți fermieri din U.E., în acest fel impunându-se o practică comercială neloială. Efectele diminuării suprafețelor cultivate cu plante melifere vor avea un impact sever asupra efectivelor de albine și a produselor apicole. La acestea se adaugă poluarea suplimentară a mediului prin efectuarea mai multor tratamente fitosanitare de combatere a bolilor și dăunătorilor și utilizarea unei cantități mai mari de pesticide aplicate în perioada de zbor a polenizatorilor.

Înainte de a pune pe seama substanțelor pentru protecția plantelor diminuarea efectivelor de albine ar trebui să efectuat un studiu științific serios, pe un număr relevant de probe, care să confirme sau infirme în mod oficial prezența Sindromului Depopulării Coloniilor (SDC) pe teritoriul României. Totodată sunt necesare centralizări clare, în ultimii 10 ani, cu mortalitățile albinelor de pe întreg teritoriu al României, la nivel de județ, determinate conform metodologiilor științifice în vigoare.

Știm cu toții că tratamentul la sămânță este mai prietenos cu mediul și mai eficient pe o perioadă de 4-6 săptămâni de la răsărirea plantei, perioadă în care albinele, în general nu zboară, atacând în schimb dăunătorul, spre deosebire de tratamentele în vegetație, perioadă în care sigur albinele zboară.

Din păcate, în multe zone din țara noastră climatul favorizează invazia anumitor dăunători, care în majoritatea statelor membre U.E. nu se regăsesc. E important de precizat și faptul că doza medie de pesticide utilizată pe ha în România este de numai 0,6 kg, comparativ cu media europeană de 2,3 kg. În țările unde s-au depistat anumite reziduuri pe un număr insuficient de probe, deci neconcludent din punct de vedere științific, se utilizează cantități apropiate de media europeană, iar regimul pluviometric este mult mai bogat decât în România.

Din păcate unii apicultori nu au înțeles că dacă nu se vor da aceste derogări și nu vor fi alte soluții eficiente, va scădea considerabil suprafața arabilă din România cu plante melifere (floarea soarelui, rapiță) și nu numai (porumb), iar albinele nu vor mai avea cu ce să se hrănească și va scădea atât efectivul cât și cantitatea de produse apicole.  

Apicultorii înainte de a solicita ca Agricultorii să nu mai facă nici un tratament la culturi ar trebui să se pună în aceeași situație, să nu acționeze în nici un fel asupra albinelor în privința Nosemoza și Varroa, să vadă dacă își pot continua activitatea și în ce condiții.

Nu este echitabil să soliciți/impui unei filiere condamnarea la faliment și diminuarea majoră a producției de cereale și plante oleaginoase a unei țări fără dovezi concrete, pertinente, ținând cont de toți factorii implicați și efectele socio-economice ale acestora.

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Președinte U.N.C.S.V.
Mircea BĂLUȚĂ

Published in Comunicate UNCSV

Printre principalele sale atribuții se numără:

 • Urmărirea procesului legislativ specific cooperativelor agricole și sectorului vegetal;
 • Preluarea problemelor specifice cooperativelor și generale ale membrilor uniunii și transpunerea acestora în poziții/adrese care să fie transmise autorităților pentru remedierea acestora;
 • Analizarea evoluțiilor, a impactului acestora asupra activității membrilor UNCSV și elaborarea pozițiilor împreună cu directorul executiv;
 • Participă la toate grupurile de lucru, ședințe, evenimente de profil sau cu interes pentru uniune, cooperative și susține în public îndeplinirea obiectivelor acestora;
 • Dezvoltarea colaborării cu alte organizații naționale și COGECA;

Profil:

 • Diplomă universitară (licență sau master) în agronomie, economie, juridic sau comunicare și relații publice;
 • Este esențială o bună înțelegere a sectorului agricol, cooperativelor și politicilor în domeniu;
 • Experiență relevantă de 3 ani în domeniul advocacy, PR, relații guvernamentale, asociații profesionale, indiferent de sector, dar cu o afinitate pentru agricultură, cooperative și fermieri;
 • Este necesară cunoașterea fluentă a limbii engleze.
 • Bună cunoaștere a spiritului de echipă și a coordonării de echipă;
 • Competențe analitice avansate și de comunicare eficientă;
 • Cunoștințe de informatică: (MS Office);
 • Permis categoria B.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție până pe 10 iulie 2019 către:

Florentin BERCU - U.N.C.S.V.- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Oportunitate de dezvoltare profesională în cea mai dinamică organizație profesională reprezentativă pentru fermierii cooperatiști din România. Suntem în continuă creștere și avem nevoie de o/un coleg/ă nou/ă pentru a face față tuturor proiectelor care vizează o mai buna organizare a agriculturii românești, în special prin cooperativizare, singura forma de asociere perenă.

U.N.C.S.V. este uniunea de ramură ce reunește sub această umbrelă majoritatea cooperativelor din sectorul vegetal și răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi, prin promovarea şi sprijinirea unei economii rurale viabile, competitive, orientată către piață și către furnizarea de produse agroalimentare de calitate superioară la prețuri accesibile pentru consumatori și corecte pentru fermieri.

Tipul sau sectorul de activitate: Reprezentarea și apărarea intereselor cooperativelor agricole membre în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale si internaționale și cu asociații internaționale echivalente, pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

După cum rezultă din însăși structura acesteia, membrii au o bună reprezentativitate la nivel regional, prin asociere, dar și la nivel național, desfășurându-și activitatea în 18 județe pe sectorul cultivării cerealelor, oleaginoaselor, proteaginoaselor, al depozitării, procesării primare și valorificării acestora. 

Pe scurt:

 • 22 cooperative agricole active în sectorul vegetal;
 • 380 persoane juridice și 62 persoane fizice;
 • 180.000 de ha exploatate de membrii;
 • Peste 260 de adrese oficiale transmise reprezentând amendamente, solicitări și inițiative legislative, în 16 luni de activitate.

Mai multe detalii se pot găsi pe www.uncsv.ro și pe facebook #UNCSV

Published in Comunicate UNCSV
Marți, 04 Iunie 2019 09:49

UNCSV ARE UN NOU PREȘEDINTE

Luni, 3 iunie 2019 Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. a avut Adunarea Generală.

În cadrul ședinței Dl. Președinte Nicolae SOFONE, a anunțat că se retrage din funcția de Președinte al Uniunii din motive de sănătate și lasă locul celor mai tineri.

Dl. Nicolae SOFONE a fost partizanul și principalul promotor al înființării și dezvoltării unei uniuni profesioniste, în mod transparent și corect. Îi mulțumim pentru rolul determinant pe care l-a avut, efortul depus și implicarea constructivă de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Îl asigurăm că vom continua în aceeași linie și vom consolida U.N.C.S.V. pentru a răspunde cât mai prompt și eficient nevoilor cooperativelor agricole din România.

În urma votului exprimat a fost ales în funcția de președinte al U.N.C.S.V. Dl. Mircea BĂLUȚĂ, absolvent de economie agrară, fermier în județul Argeș și director executiv al Cooperativei Agricolă Argeș Biosud.

În cadrul ședinței a fost completată și echipa Consiliului de Administrație al U.N.C.S.V. cu dl. Gabriel STANCIU Președinte Cooperativa Agricolă Braicoop și dl. Milan KELO Președinte Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan.    

Până la sfârșitul anului 2019 U.N.C.S.V. are ca priorități următoarele: 

 • Să acorde sprijin membrilor săi pe aspecte de legislație, fiscalitate, facilitând schimburile de experiență și îmbunătățirea guvernanței agriculturii românești prin asocierea în cooperative agricole moderne;
 • Să fie partener de dialog instituțional corect cu M.A.D.R., Guvern, Parlament, Președinție și celelalte instituții ale statului pe probleme specifice cooperativelor agricole și membrilor acestora;
 • Finalizarea demersurilor de operaționalizare a facilităților fiscale pentru cooperative și membri acestora;
 • Propunerea, susținerea și aprobarea unei măsuri specifice cooperativelor agricole în PNS 2021-2027;
 • Realizarea și implementarea unei strategii de creștere a reprezentativității UNCSV prin cooperative funcționale în zonele unde deocamdată nu are acoperire, creșterea numărului cooperativelor pe fiecare zonă și creșterea numărului de membri ai cooperativelor existente;
 • Lansarea unui produs bancar specific cooperativelor agricole;
 • Organizarea anuală pentru toți membri UNCSV a 2 schimburi de experienta la cooperative de succes din U.E.

România are mare nevoie de cooperative agricole de succes!

Ne propunem sa fim un exemplu de pragmatism, o echipă a faptelor, mai puțin a vorbelor și să fim împreună pentru viitorul cooperativelor agricole competitive, funcționale și corecte cu munca și rezultatele propriilor membri.

Ne manifestăm disponibilitatea de colaborare pe orice aspecte legislative – organizatorice – economice - legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole și asociere a fermierilor.

Ne puteți contacta prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă mulțumim pentru deschidere și colaborare!

Cu respect,
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,
Echipa U.N.C.S.V.

Published in Comunicate UNCSV
Tagged under

În perioada 13-17 mai 2019, Euralis Semințe a organizat o vizită la sediul cooperativei EURALIS, din Lescar, sud-vestul Franței, pentru 23 de reprezentanți ai cooperativelor afiliate, membri UNCSV (Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal).

Obiectivul principal al acestei deplasări a constat în înțelegerea cât mai exactă a pârghiilor de succes în construirea și dezvoltarea unei cooperative cât mai durabile și profitabile pentru membrii săi. Un schimb de experiență cu privire la bunele practici care stau la baza creșterii unei cooperative, administrarea și dezvoltarea unei cooperative durabile și relaționarea cooperativei cu membrii săi, beneficiile care rezidă din asocierea fermierilor în cooperative. De ce este bine să avem și noi cooperative în România?

Grupul EURALIS, o cooperativă franceză, cu peste 80 de ani de activitate, înființata în 1936 de către fermierii din sud-vestul Franței, a fost prezentă la aceste discuții prin doi dintre administratorii cooperativei, parte din Consiliul de Administrație, cât și prin managementul internațional și local: dl. Pierre PAGES – Vicepreședinte în Consiliul de Administrație și Președinte în Comitetul Financiar-Audit, dl. Stephane BOUE – Președinte Consiliul teritorial de Administrație, Gilles TAMBOURRE – Executive Manager Business Unit SEE si Magda DARAC – Country Manager Romania.

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte cu privire la structura organizațională a cooperativei, mecanismul de funcționare a acesteia, statutul, etapele de dezvoltare prin care a trecut cooperativa până la momentul prezent, ca mod de funcționare, relația economică și parteneriatul dintre cooperativa si cei 12.000 de membrii ai sai (insumand peste 180.000 ha), drepturile și obligațiile cooperativei față de membrii săi, cât și a acestora față de cooperativă, modalitatea de aderare a noilor membri și oportunitățile de dezvoltare profesională, ca și cursuri de perfecționare, a membrilor Consiliului de Administrație.

Succesul Cooperativei EURALIS se datorează, în primul rând, contractelor de lungă durată cu membrii săi, a stabilității acestora în cadrul cooperativei, precum și a guvernanței strategice relaționată cu dezvoltarea de activități adiacente, prin care membrii cooperativei își pot valorifica produsele. Astfel, Grupul EURALIS numără în acest moment patru divizii de activitate: Divizia de Semințe (producător de semințe pentru cultura mare: porumb, floarea-soarelui, soia, răpită și sorg), Divizia Agricolă (trading de cereale, creșterea de păsări, activitate viticolă...), Divizia Alimentară (lider mondial în producerea de foie gras, marca Rougie, producerea de delicatese din carne de rață, catering de produse sofisticate...), Divizia de Investiții și Dezvoltare (care se ocupă de încheierea de parteneriate cu terțe părți, cum ar fi producerea de porumb dulce pentru mărcile Bonduelle sau Geant Vert).

Pentru a înțelege cât mai bine modul de cooperare între cooperativă și fermierii săi, membrii UNCSV au avut ocazia să se întâlnească și să discute cu un fermier din regiunea Toulouse. S-au purtat discuții cu privire la modalitatea de lucru și relația economică dintre fermier și cooperativă, detalii administrative și legislative, despre consilierea tehnică pe care fermierii francezi o primesc din partea unei persoane, acreditată să presteze doar aceasta activitate,

despre tehnologii aplicate de ambele părți, decizia de înființare a unei culturi, schimbările climatice și calitatea solului. Aspecte generale despre oportunitățile și provocările din agricultură, făcând o paralelă între agricultura românească și cea franceză, cât și despre nivelul subvențiilor. O imagine de ansamblu asupra agriculturii franceze, ce este bine să „împrumutăm” de acolo și ce soluții putem să le oferim și noi, la rândul nostru.

Membrii UNCSV au avut ocazia să viziteze laboratorul de marking molecular Euralis, din Mondonville, unde au fost prezentate ultimele noutăți despre genetica performantă folosită pentru crearea hibrizilor Euralis, precum și despre programele de cercetare și ameliorare ale celor cinci culturii, segmente pe care Euralis este prezent. A fost vizitat și laboratorul SOLTIS – unul dintre cele mai mari programe de cercetare pentru cultura de floarea-soarelui, din lume și laboratorul biomolecular Biogemma – programul de cercetare pentru cultura de răpită de toamnă.

Concluziile membrilor participanți la acest schimb de experiență atestă faptul că obiectivul acestei vizite a fost atins, iar informațiile obținute vor contribui la dezvoltarea și implementarea unor noi metode de lucru care să contribuie la o dezvoltare cât mai durabilă a unei cooperative agricole de succes, la nivelul celor din vestul Europei.

Florentin BERCU – Director Executiv UNCSV

„Ne bucurăm pentru acest schimb de experiență, organizat de către Euralis Semințe și le mulțumim pentru tot sprijinul acordat pe parcursul acestor zile. Am putut descoperi împreună cu cei 23 de reprezentanți ai cooperativelor afiliate UNCSV modul de funcționare al Cooperativei Euralis. Am avut șansa de a vedea o cooperativa de succes, de peste 80 de ani, care are rezultate impresionante pentru noi. Ca și concluzie, ne aflăm la nivelul la care ei se aflau acum 20 de ani, ceea ce este bine, întrucât prin dezvoltarea bunelor practici și prin utilizarea tehnologiei pe care o folosim, putem recupera mai ușor această diferență. Reprezentanții noștri au aflat care sunt drepturile și obligațiile membrilor din cooperativă. Este vital pe viitor să fim eficienți și să facem față provocărilor care apar datorită schimbărilor climatice, să investim în integrarea producției și în adăugarea de valoare/diversificare. Este foarte importantă formarea și instruirea profesională a administratorilor cooperativei, dar și formarea internă cu privire la aspectele organizatorice și economice. A fost o lecție foarte bună pentru noi, sunt convins ca membrii participanți vor trage concluziile necesare pentru ca și în România să ajungem să avem cooperative de succes așa cum sunt în Franța.”

Mircea BALUTA – Director Executiv Cooperativa „ARGEȘ BIOSUD”

„Am venit la Cooperativa Euralis pentru un schimb de experienta pe care mi l-am dorit. Sunt foarte bucuros ca am ajuns aici, a fost o prezentare foarte interesanta. Sunt bucuros ca administratorii Euralis au fost transparenti in ceea ce priveste modul de functionare al cooperativei, am vrut sa aflu despre modul de formare al capitalului social, modul de distribuire si de formare al rezultatului cooperativei. Cooperativa Euralis reprezinta un model de urmat pentru cooperativele din Romania. A fost un schimb de experienta util si interesant, pornind de la partea de cercetare, dezvoltare si multiplicare seminte. Este nevoie sa ne diversificam si noi activitatile in cadrul cooperativelor noastre, sa intelegem importanta colaborarii pe partea de achizitii de inputuri, vanzarea recoltei, sa ne dezvoltam activitatile de prelucrare, de adaugare plus valoare produselor noastre. Euralis ne-a prezentat reusita lor, importanta celor 4 divizii, care sunt intr-un echilibru perfect si care aduc un aport important la obtinerea rezultatului cooperativei. Acest rezultat se transfera cooperatorilor (membrilor) si astfel exista o satisfactie, o dezvoltare echilibrata, niste pasi mici si siguri, care ii ajuta sa faca fata concurentei de pe piata.”

Ionut LUNGOCI – Director Executiv Cooperativa  „DOBROGEA SUD”

 „Suntem bucurosi sa fim din nou prezenti la sediul Euralis, de unde avem foarte multe de invatat de la partenerul nostru. Modelul francez de cooperativa este oarecum similar cu cel romanesc, dar nu in totalitate, doar ce am aflat ca unele lucruri pe care noi incercam sa le construim prin legislatie sunt anulate. Ceea ce am inteles cu totii este ca trebuie sa aducem valoare adaugata, nu doar sa facem comert, iar seriozitatea este conditia fara de care nu se poate dezvolta o cooperativa.  Acest aspect important ne lipseste in Romania, si anume seriozitatea cooperatorilor (membrilor), care din pacate in sistemul nostru de asociere au un start piredut din cauza ca exista preconceptii legate de CAP-uri, dar cooperativele moderne nu sunt CAP-uri. Neincrederea intre membrii este iarasi un factor negativ. Suntem aici cu Uniunea de Ramura, din care facem parte, pentru a schimba mentalitatea si pentru a construi un nou sistem cooperatist in Roamania”.

Gabriel STANCIU – Presedinte Cooperativa „BRAICOOP”

„Sunt bucuros sa particip la acest schimb de experienta in cadrul Cooperativei Euralis. Pot sa spun ca tragem concluzii benefice si clare despre ceea ce este o cooperativa si ce trebuie sa facem noi pentru a constitui o cooperativa si ce pasi trebuie urmati ca sa ne dezvoltam. Cooperativa Euralis are o experienta de peste 80 de ani, ca orice cooperativa a avut un inceput izvorat din necesitatea fermierilor de a se uni si de a nu mai fi vulnerabili pe piata, aceeasi necesitate o avem si noi. Concluzia la care am ajuns, ca o cooperativa sa functioneze  si sa creeze plus valoare trebuie sa respecte cateva criterii foarte simple: transparenta, comunicare, incredere si multa bunavointa din partea tuturor membrilor”.

Milan KELO – Presedinte Cooperativa „FERMIERUL NADLACAN”

„Ne bucuram de aceasta intalnire cu colegii nostri de la Euralis, din Franta. Cooperativa Euralis are o experienta foarte bogata in ceea ce priveste dezvoltarea unei cooperative. Experienta de astazi cu administratorii cooperativei a fost una foarte placuta intrucat am putut face o paralela intre cum a inceput cooperativa in Franta, unde a juns, ce inseamna capitalul social pe care noi in Romania il apreciem fiecare diferit, si ce putem face noi sa imbunatatim legea cooperativelor in Romania”.

Andrei STANCU – Director Comercial Cooperativa Agricola “BANAT AGRO VEST”

“Doresc sa multumesc echipei Euralis pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o de a impartasi cu noi experienta Cooperativei Euralis. Vizita a fost una extrem de folositoare si a avut un efect pozitiv in gandirea pe care noi cei din Cooperativa Agricola Banat Agro Vest trebuie sa o avem, in a putea creea o cooperativa puternica si cu un viitor cel putin la fel de bun ca al Cooperativei Euralis. Am inteles ca la bazele unei Cooperative stau cateva lucruri esentiale care definesc o relatie pe termen lung, si anume : incredere, transparenta, seriozitate, profesionalism. Avem certitudinea ca acesta vizita a fost una edificatoare in a ne stabili “traseul“ si de aceea vrem sa multumim pe aceasta cale companiei Euralis“.

Catalin ZAHARIA – Director Executiv Cooperativa “CEREAL TOP”

 “Multumesc pentru modul cum a fost organizat si s-a desfasurat acest schimb de experienta. Scopul principal a fost înțelegerea mecanismului de funcționare al Cooperativei Euralis și pașii care au fost urmați până în prezent,informatiile culese pe parcursul vizitei fiind de real folos pentru "asezarea pe linia de plutire" a cooperativelor nou infiintate (cum este cazul cooperativei noastre). De asemenea, au fost clarificate si  aspecte importante privind educarea, informarea și perfecționarea continuă a membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori. Apreciem in mod deosebit deschiderea dvs. pentru realizarea unui parteneriat pe termen lung cu cooperativele din Romania,  dorind ca noi sa devenim, intr-un timp relativ scurt ,cooperative de success, urmand exemplul organizarii si functionarii impecabile a Cooperativei Euralis”.

Adriana SZEKELY – Membru Cooperativa “TORMAC”

“As dori sa transmit multumiri Cooperativei Euralis pentru oportunitatea de a cunoaste modul de functionare a unei cooperative cu o vechime de peste 80 de ani, realizarile acesteia si mai ales implicarea in cercetare, in vederea obtinerii unor seminte care sa raspunda cerintelor fermierilor. Sper totodata, ca tot mai multi fermieri romani sa inteleaga conceptul de cooperativa si faptul ca in acest mod, drumul spre reusita poate fi mai usor.”

Marin RIZESCU – Director Executiv Cooperativa „OLTENIA CRREAL NORD”

„Multumesc frumos echipei Euralis pentru vizita oferita. Pentru mine totul a fost la superlativ, in primul rand vizita la sediul Euralis unde schimbul de experienta a fost foarte interesant”

Mihai PETRE – Presedinte Cooperativa Agricola ‚FUNDULEA’’

In primul rand, a fost o experienta din care am invatat foarte multe lucruri, atat de la Euralis, din vizite, cat si de la ceilalti reprezentanti ai cooperativelor. In al doilea rand, cred ca cel mai mult am observat cate au reusit oamenii sa faca atunci cand s-au unit intr-o cooperativa. Un alt lucru care mi-a placut a fost faptul ca in cadrul consiliului de administratie Euralis se cauta o diversificare cat mai mare, combinand experienta celor mai in varsta cu ideile noi, viziunile noi ale tinerilor, ceea ce ma bucura, fiind in postura de tanar. Va multumesc pentru oportunitate, atat echipei minunate Euralis, cat si UNCSV!”

Stelian GAINA – Director Adjunct “Directia Agricola Teleorman”

“Felicitari echipei Euralis pentru aceasta initiativa, atat pentru modul de organizare, dar si pentru partea administrativa si tehnica, constand in discutia cu administratorii Euralis, vizitarea laboratoarelor de cercetare stiintifica de la Mondonville, vizitarea unei ferme din zona Toulousepentru impartasirea bunelor practici. Cele patru zile petrecute pe pamant francez ne-au dat posibilitatea de a vedea modul de organizare si functionare a Cooperativei Euralis si de a incerca sa punem in practica si in Romania modelul francez de cooperativa”.

Published in Comunicate UNCSV

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) au încheiat un Protocol de colaborare prin care cele două organizații profesionale vor forma un parteneriat activ pentru promovarea și susținerea obiectivelor comune în interesul fermierilor din România. Cele două organizații vor acționa împreună pentru promovarea asocierii fermierilor și realizarea activităților specifice agriculturii, cooperativelor agricole și industriei produselor de protecția plantelor derulate de fiecare dintre cei doi parteneri.

Începând din anul 2019 se vor deschide noi Centre de Colectare SCAPA în parteneriat cu cooperativele agricole membre ale UNCSV.

Programul Național SCAPA al AIPROM răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor/cooperativelor agricole care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, in conformitate cu Hotărârea  Nr. 135/2019 din 12 martie 2019 pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor.

UNCSV încurajează cooperativele membre să desfășoare cât mai multe activități și servicii pentru membrii săi prin care să îi degreveze de anumite sarcini, eficientizeze activitatea și optimizeze costurile de producție.

Prin urmare, orice fermier membru al cooperativelor care au deschis un centru de colectare SCAPA, va putea preda gratuit cantitatea de ambalaje de Plastic / Metal / Hârtie pe care o deţine, cu respectarea Condiţiilor de Preluare.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) a fost înființată în anul 2017 cu scopul de a reprezenta și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

U.N.C.S.V. a început cu 8 cooperative agricole, membri fondatori, cărora li s-au alăturat altele 14 în iunie și decembrie 2018, aflându-se în continuă creștere și consolidare.

Cooperativele agricole reunite în U.N.C.S.V. însumează peste 380 de persoane juridice și 60 persoane fizice. Membri afiliați în cooperativele agricole din uniune exploatează suprafețe între 7 ha și 3500 ha, iar cumulat ajung la 180.000 ha.

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă peste 85% din piața de produse de protecția plantelor din România. Dintre inițiativele susținute precizăm SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide care reprezinta un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) importate sau produse în România. Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din Plastic / Metal / Hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul "SCAPA de ambalaje!".

Published in Comunicate UNCSV
Tagged under

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal (UNCSV), în parteneriat cu Euralis Semințe, organizează un schimb de experiență în Franța în perioada 13-17 mai 2019.

Vor fi prezenți 23 de reprezentanți din cadrul cooperativelor de cultură mare din România, membre în UNCSV.

Pe parcursul schimbului de experiență va fi vizitată baza materială a cooperativei, purtate discuții privind modul de lucru al Cooperativei Euralis, organizate întâlniri cu reprezentanți din Consiliu de Administrație și fermieri membri.

Scopul principal este înțelegerea mecanismului de funcționare al cooperativei și pașii care au fost urmați până în prezent.

Se vor clarifica și  aspecte importante privind educarea, informarea și perfecționarea continuă a președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori.

UNCSV și-a propus să realizeze cel puțin un schimb de experiență pe an la o cooperativă agricolă de succes din Europa unde să fie prezentă fiecare cooperativă membră cu câte un reprezentant.

UNCSV consideră că sectorul agroalimentar românesc are nevoie de asociere, care să nu fie doar pe hârtie, ci în cooperative agricole competitive, funcționale, echitabile și corecte cu munca și rezultatele propriilor membri.

România are nevoie de cooperative agricole de succes!

Ne manifestăm disponibilitatea de colaborare pe orice aspecte legislative – organizatorice – economice - legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole și asociere a fermierilor.

Ne puteți contacta prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau tel. 0722156961.

Vă mulțumim pentru deschidere și colaborare!

Published in Comunicate UNCSV
Tagged under

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat exclusiv cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a IV-a – 2018, în zilele de 4 și 5 decembrie 2018, la Hotel RAMADA, București.

Obiectivul principal al acestui eveniment a fost promovarea cooperativelor agricole ca model de reușită în structurarea unei mai bune guvernante a agriculturii românești, prin facilitarea unui dialog real şi constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcţionale şi autorităţile responsabile pentru a eficientiza activitatea cooperativelor şi pentru a creşte competitivitatea fermierilor români pe piaţa unică europeană.

Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 80 de participanți, dintre  care:  reprezentanții a 25 de cooperative agricole din sectorul vegetal -  cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, dl. Umberto di PASQUO - Expert Politici, Legislație și Guvernanță Cooperative - Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COPA-COGECA),  dl. Senator Lucian TRUFIN, Secretar al Comisiei de Agricultură - SENAT, dl. Deputat Alexandru STĂNESCU, Președinte al Comisiei de Agricultură - CAMERA DEPUTAȚILOR, dl. Subsecretar de Stat Floricel DIMA – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Valeriu TABĂRĂ Președinte A.S.A.S.,  reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate.

În cadrul evenimentului au fost prezentate mecanisme concrete de funcționare pentru cooperative agricole formate din fermieri mici, mijlocii și mari, noutăți legislative și organizatorice privind cooperativele agricole la nivel european și în noua Politică Agricolă Comună 2021-2027, bune practici pentru cooperativele agricole de succes, rolul și importanța cooperativelor agricole în peisajul sectorului agroalimentar românesc.

Apreciem cu toții că unul dintre factorii de progres cert în dezvoltarea durabilă a agriculturii și a mediului rural este reprezentat de înființarea și dezvoltarea de cooperative agricole performante și echitabile, actori absolut esențiali în constituirea de filiere integrate, previzibile și perene, creatoare de valoare adaugată în agricultura românească.

IMG 20181206 WA0020

Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unei cooperative de succes, considerăm că trebuie ținut cont de următoarele aspecte:

 • înțelegerea, asumarea și aplicarea principiilor cooperatiste;
 • educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
 • reguli, proceduri și contracte corecte și transparente aplicate unitar de toți ( minimum pe 5 ani ) ;
 • reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participarii fiecărui membru în cifra de afaceri a cooperativei;
 • gândire strategică pe termen lung;
 • rolul critic, de perspectiva, al cooperativelor agricole în constituirea lanțurilor de valoare producție-procesare-consumator, în realizarea de parteneriate public-private în domeniul cercetării și dezvoltării agricole aplicate, precum și în folosirea sustenabilă și rațională a fondului funciar, echilibrarea socio-economică a spațiului rural și în transferul de cunoștinte și schimbul de generații între agricultorii cooperatori.

Sectorul agroalimentar românesc are nevoie de asociere, care să nu fie doar pe hârtie, ci în cooperative agricole care să își îndeplinească menirea – aceea de a genera valoare adăugată din punct de vedere economic pentru membrii lor și care,  în plus,  să aibă o activitate economică relevantă, să reziste pe piață, să se dezvolte, să câștige și mențină o cotă de piață.       

Nu în ultimul rând, prezența publică permanentă a reprezentanților COGECA alături de UNCSV, încă de la momentul înființării, și suportul acordat de aceștia prin dialog susținut și schimb de informații constant cu Uniunea, demonstrează conectarea europeană relevantă a organizației noastre în pragul preluării Președinției rotative a UE de către România. Înscriem astfel România printre țările europene în care cooperativizarea agriculturii contează, cu un grad de aproximativ 5% cooperativizare, în continuă creștere în ultimii ani în aproape toate sectoarele relevante ale producției primare vegetale și animale.

România are nevoie de cooperative agricole de succes!

Ne propunem sa fim un exemplu de pragmatism, o echipă a faptelor, mai puțin a vorbelor și să fim împreună pentru viitorul cooperativelor agricole competitive, funcționale și corecte cu munca și rezultatele propriilor membri.

Ne manifestăm disponibilitatea de colaborare pe orice aspecte legislative – organizatorice – economice - legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole și asociere a fermierilor.

IMG 20181204 WA0010

Ne puteți contacta prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau tel. 0722156961.

Vă mulțumim pentru deschidere și colaborare!

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa U.N.C.S.V.

Published in Comunicate UNCSV
Tagged under

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) și Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) au încheiat un Protocol de colaborare prin care cele doua organizații profesionale vor forma un parteneriat activ pentru promovarea și susținerea obiectivelor comune în interesul fermierilor din România. Cele două organizații vor acționa împreună pentru promovarea asocierii fermierilor, folosirii de semințe certificate,  promovarea agriculturii moderne, optimizării costurilor de producției și reducerea riscurilor, realizarea de proiecte, desfășurarea unor acțiuni și evenimente comune și schimbul reciproc de informații, în vederea implementării obiectivelor comune stabilite.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) a fost înființată în anul 2017 cu scopul de a reprezenta și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România. U.N.C.S.V. a început cu 8 cooperative agricole, membri fondatori fiind: Agrisud, Argeș Biosud, Braicoop, Dobrogea Sud, Oltenia Cereal Nord, Tinoasa, Unirea Covurlui și 15 Februarie Rotunda, cărora li s-au alăturat altele 6: Agromureșana, Agrosîrbi, Fermierul Nădlăcan, Răzeșii Moldavi și Tormac, aflându-se în continuă creștere și consolidare. Cooperativele agricole reunite în U.N.C.S.V. însumează peste 350 de persoane juridice și fizice. Membrii afiliați în cooperativele agricole din uniune exploatează suprafețe între 10 ha și 3400 ha, iar cumulat ajung la 180.000 ha.

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a fost fondată în anul 2012, cu obiectivul de a reprezenta o voce a industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis și permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura românească, precum și cu autoritățile, în procesul de reglementare a semințelor certificate din țara noastră.

Membrii Alianței Industriei Semințelor din România reprezintă  peste 70% din piața domestică, reunind cele mai mari companii (Advanta Seeds, Bayer, Caussade, Euralis, KWS, Limagrain, Maisadour, Monsanto, Pioneer, RAGT și Syngenta), care produc, testează și comercializează semințe de calitate, adaptate condițiilor de cultură din țara noastră, oferind soluții durabile fermierilor. Începând cu anul 2016, Alianța Industriei Semințelor din România are ca Membru Onorific -  Institul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, iar din luna ianuarie 2017 și Institutul de Fitotehnie Porumbeni din Republica Moldova.

AISR este din 2013 membru cu drepturi depline în cadrul Asociației Europene de Seminte- ESA, iar din 2017 al Camerei de Comert și Industrie a Franței.

Published in Comunicate UNCSV
Pagina 6 din 7

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele