Displaying items by tag: UNCSV

Joi, 30 Decembrie 2021 22:23

COMUNICAT DE PRESĂ

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a transmis în cursul zilei de ieri o Adresă noului Ministru al M.A.D.R, domnul Adrian CHESNOIU,  prin care își manifestă interesul pentru cunoașterea formei Planului Național Strategic al României ce urmează a fi transmisă la Bruxelles.

Solicitarea Alianței vine în contextul în care statele membre au obligația depunerii PNS-ului, la Comisia Europeană, până la data de 31.12.2021.

Având în vedere că termenul de transmitere către Comisia Europeană a Planului Național Strategic pentru România este foarte aproape, membrii organizațiilor au înaintat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicitarea de a li se comunica stadiul analizei punctelor de vedere transmise de Alianță pe perioada consultărilor și care dintre acestea pot fi preluate, dacă sunt elemente noi față de discuțiile avute în grupurile de lucru  și în ce măsură se va ține cont de observațiile și propunerile transmise în perioada consultărilor.

În Adresa transmisă, Alianța pentru Agricultură și Cooperare a solicitat noului Ministru să îi comunice dacă va pune în consultare publică versiunea finală a PNS-ului, cea care va fi transmisă la Bruxelles, în timp util, înainte de transmitere, pentru a se putea analiza și adăuga eventuale propuneri de perfecționare din partea organizațiilor profesionale.

Puncte de reformă propuse de către Alianța pentru Agricultură și Cooperare în Adresă:

1. Redefinirea dimensiunii economice a fermelor prin intermediul PNS astfel:

A. Ferma mică

12.000 SO - 50.000 SO (aproximativ cca 80 ha în cultura mare);

B. Ferma medie

50.001 SO - 300.000 SO (cca 500 ha);

C. Ferma mare

300.000 SO - 3.000.000SO (cca 5000 ha);

D. Ferma foarte mare

peste 3.000.000 SO;

2. Creșterea suprafeței minime eligibile pentru plata de bază (BISS) la 3 ha, în cazul culturilor vegetale, cu menținerea obligativității de minim 0,3ha/parcela și distribuirea sumelor ca decuplate de producție pentru acei proprietari de terenuri care au între 1-3 ha prin schema separată pentru a susține sustenabilitatea sectorului agroalimentar și totodată menține partea socială fără a afecta competitivitatea;

3. Acordarea plății redistributive PRIMELOR 300 ha tuturor celor care dețin exploatații de până la 500 ha;

4. Înființarea și implementarea în Romania a Sistemului de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor în Agricultură.

5. Preluarea propunerilor UNCSV pentru cooperative în PNS 2023-2027, ținând cont de dimensiunea minimă pe care trebuie să o aibă o cooperativă ca să-și poată ajuta membrii să își optimizeze costurile, de 1.000.000 SO (cu cât mai mulți membri posibil) și prioritizarea cooperativelor care au media suprafețelor membrilor de până la 300.000 SO.

A. Cooperativele cu o vechime de 1-3 ani – tutoriat, mentoriat pe măsura de consiliere și accesarea sM 9.1.

B. Cooperativele care au beneficiat de instruire anterior, care au minim 2 ani și funcționează să aibe acces la sM similare 16.4, să poată face investiții mici de până la 150.000 euro.

C. Cooperativele care au peste 3 ani vechime, sa fie prioritare în continuare la finanțare pe toate sub-măsurile;

D. Cele 50 mil euro din intervenția specială pentru forme asociative cu rol economic, să fie disponibile doar pentru cooperativele de grad III, pentru a realiza investiții regionale sau naționale strategice, de 7.5-10 milioane euro.

E. Prioritizarea investițiilor pe lanțurile scurte de aprovizionare cu originea fie la cooperative, fie la producători agricoli individuali organizați în structuri OIPA recunoscute de MADR.

De asemenea, cele 4 organizații și-au manifestat disponibilitatea de a veni cu informații și date suplimentare în funcție de solicitările domnului Ministru al M.A.D.R sau experților din echipa pe care o coordonează.

Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

PRO AGRO - Ionel ARION

LAPAR - Nicolae VASILE

UNCSV - Mircea BĂLUȚĂ

APPR - Nicolae SITARU

Published in Comunicate UNCSV
Luni, 20 Decembrie 2021 16:17

COOPERATIVELE SE CONSOLIDEAZĂ

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal - UNCSV și Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din sectorul Taurin – BOVICOOP au organizat Ziua Cooperativelor, Ediția a VII-a, 2021, pe 16-18 decembrie 2021.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți de la 40 de cooperative funcționale din sectorul vegetal și 9 din sectorul taurin.

În cadrul evenimentului a fost prezentat succint stadiul activității desfășurate de fiecare cooperativă în parte, provocările întâmpinate, 4 modele de succes din ambele sectoare, recomandări pentru înregistrarea contabilă corectă în evidența  cooperativelor agricole, erori identificate în actele constitutive ale cooperativelor agricole din România, precizări privind aplicarea facilităților fiscale, activitatea UNCSV-COGECA și bune practici în cooperativele agricole europene, proiect în comun Erasmus, CooPerformance - UNCSV, Laboratorul de solidaritate.

Președintele COGECA Ramon ARMENGOL a transmis către cooperativele din România un mesaj video, pe care îl puteți urmări aici.

Cogeca

Cei prezenți au participat și la o sesiune de prezentare, exemplificare și multiplicare în cadrul careia au avut ocazia să se familiarizeze cu bunele practici cooperatiste, cu situația generală și politicile naționale ale sectorului cooperatist din Spania și Germania, dezvoltate în cadrul proiectului Erasmus CooPerformance de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în colaborare cu Asociația Laboratorul de Solidaritate, Universitatea  Almeria Spania și catedra Raiffeisen de la Universitatea Humboldt din Germania.

De asemenea s-au dezbătut și bunele practici cooperatiste identificate în România, starea generală a sectorului cooperatist și îndrumările de politici pentru acesta, realizate de expertul de la Universitatea Humboldt, profesorul Markus Hanisch. 

Împreună cu reprezentanții RWA România, Bogdan Radu – Director General, Andreea Hanță - CFO și George Pârvu – Director Marketing, au fost dezbătute concluziile schimbului de experiență la care au participat membrii U.N.C.S.V., organizat în Austria la RWA AGRO, cât și aspecte importante ale modelului cooperatist austriac.

Un prim proiect rezultat din acest schimb de experiență se concretizează în programul comun de testare, în diverse condiții de fermă, a geneticii de semințe de porumb marca G-Seed  deținută de RWA, cu scopul de a îmbunătăți oferta pentru membrii și de a crea un portofoliu propriu în viitor.

În legatură cu asigurarea finanțării cooperativelor, au fost expuse noutăți și exemple de colaborare ale diverselor activități și investiții realizate de cooperative în parteneriat cu Banca Transilvania.

3

Florentin Bercu, Directorul executiv al U.N.C.S.V., a prezentat Analiza economico-financiară a cooperativelor agricole din România pentru intervalul 2015 -2021, cât și un set de realizări și obiective propuse de U.N.C.S.V pentru anul 2027.

Președintele UNCSV Mircea BĂLUȚĂ și Președintele BOVICOOP Daniel FREI au pledat pentru necesitatea consolidării cooperativelor agricole, planuri de viitor, soluții și instrumente de managementul riscului, activități și obiective comune pentru cele două Uniuni.

2

Suntem conștienți că sunt încă foarte multe lucruri de recuperat  și de îmbunătățit. De aceea ne-am constituit și în U.N.C.S.V și de aceea ne-am constituit în Alianță.

 Este foarte important să preluăm problemele pe care le întămpinăm, să le generalizăm, să ajungem cu ele la decidentul politic și să îi spunem: până aici e bine, de aici încolo trebuie schimbat ceva.

Viața economică, viața socială evoluează și este bine să ne adaptăm, să preîntâmpinăm și să scurtăm niște etape care ne-ar putea ajuta să ne îndeplinim mai rapid obiectivele; vorbim de obiective de consolidare, de reziliență, de sustenabilitate așa cum le găsim în diverse acte europene sau naționale, iar aceste lucruri emană de la noi, de la dumneavoastră.

Este misiunea noastră să preluăm mesajele și să le susținem astfel încât să reiasă necesitatea consolidării cooperativelor din România și mediului asociativ, pe diverse domenii de activitate, fiecare domeniu având specificitatea sa.” – Mircea Băluță, Președintele U.N.C.S.V.

Domnul Secretar de Stat Marius MICU și domnul Deputat Aurel BĂLĂȘOIU au asigurat participanții că pentru MADR și Comisia de Agricultură eficientizarea activității cooperativelor agricole reprezintă o prioritate.

De asemenea domnul Președinte APPR Nicolae SITARU și domnul Președinte LAPAR Nicolae VASILE, prezenți la eveniment, au transmis un mesaj de încurajare pentru cooperative.

O parte foarte animată a evenimentului a fost momentul dedicat prezentării domului Florin CONSTANTIN-AGXECUTIVE, în care s-au dezbătut concluziile sondajelor recente pe segmentul Agribusness și a fost realizată o analiză pe segmentul de trading.

4

Un element important în cadrul discuțiilor, a fost legat de îmbunătățirile care trebuie aduse la Legea Cooperației Agricole pentru a urgenta creșterea numărului de membri, însănătoșirea și eficientizarea activității sectorului cooperatist modern din România.

Pe toată durata evenimentului au avut loc schimburi de opinii pertinente între reprezentanții cooperativelor agricole și invitați referitor la etapele necesare pentru capitalizarea, consolidarea cooperativelor agricole, cât și pentru a adăuga valoare producției primare a membrilor, a ajuta cooperatorii să se capitalizeze și să se mențină în competiția de pe piața unică.

Odată cu aprobarea dosarelor noilor cooperative care au dorit să adere, U.N.C.S.V. a ajuns la 40 de cooperative agricole funcționale din sectorul vegetal.

Misiunea de bază a U.N.C.S.V. este să asigure reprezentativitate pentru cooperativele agricole la nivel național și european, să urmărească  încurajarea fenomenului dezvoltării și eficientizării activității fermierilor prin cooperative agricole consolidate, sustenabile și durabile, care să aibă capacitatea de a întări puterea de negociere a fermierilor în lanțul agroalimentar.

5

Informații suplimentare pot fi solicitate la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa U.N.C.S.V

Published in Comunicate UNCSV

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., vine cu un nou ghid pentru accesarea facilităților fiscale pentru cooperative și membrii acestora urmare a intrării în vigoare a Ordinului 190/2021. Acestea sunt prevăzute la art. 76 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004,  modificată prin Legea nr. 21/2019 și Legea 265/2020.

Ne bucurăm că autoritățile au înțeles necesitatea consolidării cooperativelor agricole și realizării de investiții colective care să aducă valoare adăugată producției primare a membrilor cooperatori, implicit sectorului agroalimentar autohton și echilibrarea balanței comerciale cu produse agroalimentare a României.

Un prim mic pas pentru stimularea investițiilor colective prin intermediul cooperativelor este scutirea  cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori.

Cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile, trebuie să depună la Primăriile pe raza cărora dețin clădiri și terenuri în patrimoniu în perioada 1.01-31.03 ale fiecărui an:

 • lista membrilor cooperatori înscriși în cooperativa agricolă;
 • declarația pe propria răspundere întocmită de către cooperativa agricolă, din care să reiasă denumirea și valoarea activităților de prestări servicii efectuate de cooperativa agricolă către membrii cooperatori;
 • lista clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori, pentru care solicită scutirea.

Pașii pentru accesarea facilităților fiscale pentru cooperative și membri îi găsiți aici: https://www.uncsv.ro (pdf)

Pentru că în această perioadă se lucrează la bugetele Primăriilor, este recomandat ca atât membri cât și cooperativele agricole să verifice dacă îndeplinesc criteriile pentru accesarea facilităților fiscale și să informeze U.A.T.-urile că intenționează să solicite acordarea acestora pentru bunurile deținute, astfel încât sumele respective să nu fie cuprinse în bugetul aferent anului 2022.        

U.N.C.S.V. își manifestă disponibilitatea de clarificare a eventualelor neînțelegeri și avem speranța într-o bună colaborare între membri cooperatori și autoritățile locale.

Published in Comunicate UNCSV

În perioada 26-29 octombrie 2021, RWA Raiffeisen Agro România a organizat un schimb de experiență cu cooperativele membre RWA, la sediul din Korneuburg Austria, pentru reprezentanții a 27 de cooperative agricole afiliate și colaboratoare UNCSV (Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal).

Obiectivul principal al deplasării a constat în înțelegerea necesității consolidării cooperativelor agricole din România și realizării de investiții colective direct de către acestea, care să aducă valoare adăugată recoltelor membrilor săi.

Schimbul de experiență a vizat și cunoașterea pârghiilor de succes în construirea și dezvoltarea unor cooperative cât mai durabile, sustenabile și profitabile pentru toți membrii.

Grupul RWA, fondat în 1993 și cooperativele membre, cu peste 125 de ani de activitate, au fost prezente la aceste discuții prin Vicepreședintele Consiliului de Administrație, 2 Președinți de cooperativă, Directorul Comercial pe Europa Centrală și de Est, Bogdan RADU CEO și Andreea HANTĂ CFO RWA Raiffeisen Agro România.

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte cu privire la structura organizațională a cooperativelor, mecanismul de funcționare al acestora, etapele de dezvoltare prin care au trecut cooperativele până în prezent, patrimoniul și activele cooperativelor, relația economică și parteneriatul dintre cooperative si cei 100.000 de membrii ai săi.

Succesul cooperativelor se bazează pe guvernanța după modelul Raiffeisen, solidaritate, viziune, diversitate și în același timp conectați la realitate, pe regulile respectate cu fermitate de către toate părțile implicate, pe investițiile consistente realizate de cooperative de-a lungul timpului, pe baza tehnico-materială și perfecționarea continuă a managementului și tuturor persoanelor implicate de la top management până la bază, dezvoltând astfel activități adiacente de valorificare a produselor membrilor.

Grupul RWA numără în acest moment șase divizii de activitate: Divizia de Agricultură (Producător de semințe pentru cultura mare: grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, rapiță și Trading), Divizia Mașini și Utilaje Agricole, Divizia Materiale de Construcții, Divizia Casă și Grădinărit, Divizia Energie și Divizia Servicii.

Pentru a înțelege cât mai bine modul de cooperare dintre cooperativă și fermierii săi, membrii UNCSV au avut ocazia să se întâlnească și să discute cu doi fermieri, membri cooperatori. S-au purtat discuții cu privire la modalitatea de lucru și relația economică dintre fermier și cooperativă, detalii administrative și legislative, aspecte privind consilierea tehnică pe care fermierii austrieci o primesc, despre tehnologiile aplicate de ambele părți, cât și despre schimbările climatice și problemele cauzate de interzicerea pesticidelor fără a exista înlocuitori.

Membrii UNCSV au avut ocazia să viziteze și agro-laboratorul de inovare, stația de selectare și tratare semințe, magazinul cu produse de casă și grădinărit, o reprezentanță de mașini și utilaje agricole la care cooperativa este unic distribuitor și service-ul zonal. 

Scopul principal al înființării cooperativelor a fost să se ajute reciproc fermierii, în vederea achiziției de inputuri, depozitarii, procesării și valorificării superioare a recoltelor. Toate cooperativele din Austria dețin silozuri, RWA are la rândul său 4 silozuri de mare capacitate, iar prin toate acestea se tranzacționează anual cca. 3 milioane de tone de produse agricole.

Rolurile tuturor actorilor sunt foarte clar definite pentru atingerea obiectivelor și crearea de valoare adăugată întregului lanț.

Concluziile membrilor participanți la acest schimb de experiență atestă faptul că obiectivul vizitei a fost atins, iar informațiile obținute vor contribui la consolidarea și eficientizarea activității cooperativelor românești prezente.

UNCSV mulțumește RWA Raiffeisen Agro România pentru această oportunitate și speră ca pilonii de întărire a colaborării pe termen scurt, mediu și lung să se materializeze pe cele 3 segmente discutate.

Doar împreună putem fi mai puternici, cooperativele reprezentând o bază solidă de asociere, de existentă, de dezvoltare și de consolidare a mediului rural.

Published in Comunicate UNCSV

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal (UNCSV), a participat alături de colegii din cooperativele și organizațiile membre ale Confederației Europene a Cooperativelor Agricole(COGECA), la Business Forum, privind construirea unor lanțuri alimentare reziliente și sustenabile în perioada 6-8 octombrie 2021.

Au fost prezenți fizic 48 de participanți și 53 online. Delegația României a fost alcătuită din dl. Gabriel STANCIU - Președinte Braicoop, dl. Claudiu HUSTI - Președinte Someș Codru și dl. Florentin BERCU - Director Executiv UNCSV.

În cadrul Business Forum au fost prezentate modele ale unor cooperative de succes precum DANISH CRAWN(Danemarca), LANTMANNEN(Suedia), COOPERCITRUS(Brazilia), SPOMLEK(Polonia), Sollio(Canada), Arla(Danemarca) și vizite de lucru la centrul de inovare AGRA FOOD PARK,  Cooperativele Agricole DANISH AGRO, ARLA, DLF și ferma Lyngbygaard.

Dl. Nan Dirk analist senior Rabobank a precizat că până în 2050 cantitatea hranei produsă pe Terra trebuie să crească cu 50%, iar cea mai mare problemă va fi disponibilitatea terenurilor agricole. Strategiile propuse de UE schimbă dinamica producției și a investițiilor. Se impune o excelență în producție cu sustenabilitate și durabilitate economică, responsabilitate socială și comunicare mult mai eficientă decât până în prezent.

Modelele lanțurilor valorice se vor schimba de la abordarea unidisciplinară la cea multidisciplinară care poate fi realizată cel mai bine prin intermediul cooperativelor prin care să se integreze cele 3-4 ambiții actuale.

Cea mai mare provocare este să identificăm finanțări pentru realizarea investițiilor care să permită să se facă față acestor noi provocări.

Dl. John CLARKE – Director Internațional DG AGRI a subliniat că se lucrează la realizarea unui sistem de coordonare a aprovizionării cu produse agroalimentare a populației UE. Vrem să gestionăm mai bine dezechilibrele. Pandemia a dus la o cerere mai mare pentru lanțuri de aprovizionare mai scurte, care să stimuleze vânzările direct din ferme sau prin intermediul cooperativelor.

Dl. Karl Christian MOELLER – Analist Șef Strategie Cooperativa Agricolă DANISH CROWN, menționează că se axează pe o relație mai apropiată cu consumatorii și investesc în viitor pentru a crește eficiența fermierilor. DANISH CROWN se concentrează pe scoaterea cât mai multor noi produse finite, cu o implicare crescută a plantelor proteice. Durabilitatea va deveni pilonul principal, iar cooperativele asigură integrarea completă a lanțului, sustenabilitatea fermierilor și produselor agroalimentare de calitate.

Dl. Jan EHRENSVARD – Membru Board Cooperativa Agricolă LANTMANNEN, a spus că pandemia COVID-19 ne-a demonstrat că nu avem toate temele făcute și că pentru a trece peste criză, a fost necesară o colaborare corectă și strânsă între toți actorii de pe lanț. Este nevoie de crearea unor lanțuri de aprovizionare mai sigure.

Dl. Kristian Eriknauer – Director sustenabilitate ARLA: Cooperativele fac diferența și sunt mult mai responsabile din punct de vedere social.  Membrii acestora prin natura lor de organizare și funcționare după principiile internaționale ale cooperativelor sunt cu câțiva pași înaintea fermierilor neasociați. Cu cât mai armonizată va fi gândirea noastră la nivel de UE, cu atât vom fi mai pregătiți să facem față noilor provocări.

Dl. Florentin BERCU – Director Executiv UNCSV: Singura șansă să putem îndepli exigențele expuse în strategiile propuse la nivel european este să avem acces liber la noile tehnici de amelioare moderne, în maximum 12 luni și să ne asigurăm că producătorii din UE nu vor fi victimele unor practici neloiale extinse cauzate de legislația europeană.

Dl. Ramon ARMENGOL – Președinte COGECA a concluzionat că sunt necesare mai multe garanții pentru securitatea alimentară a UE. Este foarte dificil ca producătorii din UE să fie competitivi cu producători din țări care folosesc masiv inteligența artificială, imaginile satelitare și mai ales tehnicile de amelioare moderne.

Informații suplimentare pot fi solicitate la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . 

Cu respect,
Împreună pentru viitor!
Echipa U.N.C.S.V.

Published in Comunicate UNCSV

Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România - ,,PRO AGRO”, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – ,,LAPAR” și Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – ,,UNCSV”   ., apreciază că proiectul de modificare și completare al Legii vânzării terenurilor intervine asupra unei legi organice, care a făcut obiectul unor consultări și dezbateri intense și care a fost deja trecută prin filtru Curții Constituționale a României cu privire la anumite aspecte reclamate de către actualii inițiatori, legea fiind promulgată de Președintele României și intrat în vigoare la 13.10.2020.

Considerăm total neadecvată și lipsită de fair play atitudinea Comisiei Juridice de Senat care a refuzat dezbaterea și a forțat trecerea tacită a proiectului în varianta inițiată, deși au fost transmise nenumărate solicitări din partea organizațiilor de fermieri, care au menționat că doresc dezbateri.

Obiectivul principal al Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, actualizată la zi, este să reducă și să combată specula cu terenuri și fenomenul de acaparare a terenurilor din România, fiind exemplul negativ cel mai elocvent din U.E, iar acest lucru trebuie adăugat la scopul legii. Se impune reglementarea corespunzătoare a pieței funciare în vederea menținerii stabilității economice pe plan local, regional și național în vederea atingerii obiectivelor de interes național pe termen mediu și lung.

Recomandăm de asemenea elaborarea unor noi instrumente de colectare a datelor privind structura regimului funciar în Romania, implementată cu sprijinul autorităților statului care țin de securitatea națională, cu date referitoare la utilizarea terenurilor, caracteristicile sociale ale proprietarului terenului sau arendașului, relația proprietarului cu terenurile aflate în posesia sa, etc.

Suntem singura țară din UE care nu are o situație statistică din care să reiasă concret ce suprafață de teren este deținută în proprietate și ce suprafață este exploatată de străini pe persoană fizică sau prin intermediul unor societăți comerciale, pe acțiuni, fonduri de investiții, etc.

Facem un apel la parlamentari să conștientizeze, susțină și asigure, că forma proiectului legislativ aprobat, menține condițiile privind domiciliul național, obligația achitării unui impozit de 80% pentru diferența de preț al terenurilor extravilane vândute mai devreme de 8 ani și să fie introduse articole noi care să statueze interzicerea dării în plată dacă nu se parcurge și respectă procedura din prezenta lege, introducerea unui plafon pentru persoanele fizice și juridice care vor să achiziționez teren, rămânând ca în arendă, să se poată exploata suprafețe nelimitat, de oricine.

Așteptăm cu speranță ca parlamentarii să se aplece asupra problemelor sectorului agroalimentar din țara noastră, să întreprindă toate demersurile legale pentru a dezbate acest proiect legislativ de mare importanță pentru România și să fim invitați la aceste discuții.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 3 organizații.

PRO AGRO - Ionel ARION

LAPAR - Nicolae VASILE

UNCSV - Mircea BĂLUȚĂ

Published in Comunicate UNCSV

Alianța pentru Agricultură și Cooperare, reprezentând producătorii agricoli din România, cooperativele lor, precum și o parte importantă a lanțului sectorului de procesare, urmare a reînceperii activității după vacanța parlamentară, în urma consultărilor membrilor din cele 4 organizații componente, a transmis astăzi, 01.09.2021, către Președinții și membrii Comisiilor pentru Agricultură, Silvicultură și Industrie Alimentară de la Senat și Camera Deputaților, lista cu principalele priorități legislative pentru sesiunea parlamentară care abia a început.

Având în vedere implicarea noastră activă, recunoscută pe plan național și european și preocupările comune cu privire la dezvoltarea și sustenabilitatea sectorului agroalimentar, industriilor conexe din România, ne-am manifestat disponibilitatea și interesul de a fi parteneri în grupurile de lucru și toate întâlnirile care au loc pe subiectele menționate mai jos:

 1. aprobarea în regim de urgență a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 2. modificarea Legii privind protejarea exploatațiilor agricole, printr-un proiect legislativ nou;
 3. modificarea Ordonanței de urgență privind circulația tractoarelor pe drumurile publice;
 4. modificarea Codului Civil referitor la durata minimă a contractelor de arendare a terenurilor;
 5. modificarea proiectului legislativ privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan;
 6. crearea unui instrument bancar pentru achiziția de terenuri agricole cu sprijinul FGCR;
 7. promovarea unui proiect legislativ privind cotizația profesională agricolă;
 8. punerea în aplicare a directivei privind Practicile Comerciale Neloiale;
 9. modificarea Legii cooperației agricole;
 10. modificarea Legii privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;
 11. proiect legislativ pentru înființarea Fondului Național de Gestionare Integrată a Riscurilor Catastrofice în Agricultură;
 12. promovarea unui proiect legislativ prin care să se creeze cadrul legal pentru realizarea unui parteneriat între MADR, ANIF și MINISTERUL ENERGIEI.

Contextul și riscurile cumulate la care sunt expuși fermierii din România sunt într-o continuă transformare și doar împreună putem găsi cele mai bune soluții pentru a dezvolta sectorul agricol din țara noastră.

Dorim pe această cale să le mulțumim pentru colaborare și deschidere în susținerea intereselor fermierilor și a agriculturii din România.

Așteptăm cu speranță ca parlamentarii să se aplece asupra problemelor sectorului agroalimentar din țara noastră!

Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

PRO AGRO - Ionel ARION

LAPAR - Nicolae VASILE

UNCSV - Mircea BĂLUȚĂ

APPR - Nicolae SITARU

Published in Comunicate UNCSV
Joi, 05 August 2021 15:08

Ref: Rectificare Bugetară pozitivă MADR

Către,

GUVERNULUI ROMÂNIEI
Domnului Premier Florin CÎȚU,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Domnului Ministru Interimar Florin CÎȚU,

CC: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Domnului Ministru Adrian OROS

Spre știință:

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI
Domnului Președinte Klaus IOHANIS,

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
Domnului Președinte Ludovic ORBAN

ALIANȚA USR-PLUS
Domnului Copreședinte Dan BARNA,

PARTIDUL UNIUNII DEMOCRATE MAGHIARE DIN ROMÂNIA
Domnului Președinte Hunor KELEMEN,

GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
Domnului Președinte Varujan PAMBUCCIAN,

Ref: Rectificare Bugetară pozitivă MADR

Stimați Domni,

Vă solicităm să fiți de acord cu aprobarea rectificării bugetare pentru MADR, pozitiv, care să acopere toate cheltuielile solicitate la prima rectificare bugetară din 2021.

Solicitarea noastră este expresia așteptărilor tuturor fermierilor din România și este argumentată de următoarele:

 • sectorul agricol românesc este meteo-dependent;
 • România NU are o infrastructură principală de îmbunătățiri funciare MODERNIZATĂ și finanțată corespunzător care să asigure susținerea dezvoltării sistemului de irigații, desecări, drenaje și combaterea eroziunii solului de importanță strategică pentru sectorul agricol și pentru protejarea mediului, prin care va duce la modificarea microclimatului, în special a umidității relative a aerului, care permite o dezvoltare mai bună și mai armonioasă a vegetației naturale/spontane, a culturilor agricole și a aerului din zonă;
 • realizarea investițiilor pentru STRATEGIA PRIVIND MANAGEMENTUL APEI deși este vitală pentru a putea continua producția de hrană în România, alături de REȚEAUA NAȚIONALĂ DE PERDELE FORESTIERE DE PROTECȚIE A CÂMPURILOR, NU a fost inclusă de România în PNRR;
 • culturile agricole au nevoie de asigurarea în optim a cerințelor fiziologice din cursul perioadei de vegetație;
 • s-au putut încheia contracte doar pentru irigarea a cca. 800.000 ha din cele 3 milioane irigabile;
 • nu există produs de asigurare/ instrument de managementul riscului integrat pentru riscurile catastrofice din agricultură, lucru resimțit foarte dur prin prisma secetei pedologice severe din anul agricol 2019-2020, în special, astfel încât activitatea acestora să devină sustenabilă și competitivă pe termen lung, fără a pune presiune pe bugetul de stat;
 • 80% din tariful pentru livrarea apei îl constituie costul cu energia electrică;
 • perioada de udare s-a extins (aprilie-octombrie);
 • costurile cu apa pentru irigat au ajuns de la 0,29 lei acum 3 ani la 0,78 lei/m3 în prezent;
 • statul român, prin ANIF consumă o cantitate mare de energie pe care o preia de la distribuitorii din piață, de cele mai multe ori dublând sau triplând prețul cu care pleacă de la Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Electrocentrale București, deși statul român, prin Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Electrocentrale București, este producător primar de energie electrică;
 • fermierii din România s-au lovit de o secetă pedologică severă și arșiță atmosferică în anul agricol 2019-2020 nemaiîntâlnită în ultimii 50 de ani, foarte mulți dintre aceștia au ajuns involuntar la incidente la plată și înscrierea în centrala incidențelor bancare CRC CIP, ba mai mult, mulți creditorii au solicitat falimentul în baza legii 85/2014 – insolvența.
 • seceta nu este acceptată ca și caz de forță majoră;
 • urmare a secetei extreme din anul 2020 gradul de îndatorare al fermierilor calamitați a crescut de la cca. 30% la cca. 80-90%, ajungând ca pe aproximativ 25% din suprafața arabilă a țării să fie realizată o tehnologie minimală, care să nu le permită obținerea unei producții rezonabile pentru acoperirea unei părți importante a pierderilor suferite anul trecut;
 • nu s-a dorit implementarea unei soluții echilibrate pentru amânarea ratelor la bănci;
 • de IMM INVEST sau AGRO IMM INVEST au putut beneficia doar fermierii care nu au fost afectați de seceta pedologică severă sau sunt capitalizați și nu au avut rate scadente până acum, sau dacă au avut, deja sunt amânate, baza de aplicare fiind foarte mult redusă;
 • legislația contractuală permite derapaje și impunerea prin poziție dominantă a furnizorilor mari a unor penalități și dobânzi de cca 160% din valoarea contractului care împing spre faliment fermierii;
 • ajutorul național tranzitoriu a fost diminuat substanțial la începutul anului 2021, nejustificat;
 • au fost aduse îmbunătățiri programelor de sprijin derulate de MADR;
 • bugetul pentru reabilitarea, modernizarea și digitalizarea infrastructurii principale de îmbunătățiri funciare este la 5% din necesar;
 • statul român nu a acordat despăgubirile promise pentru pagubele produse de seceta pedologică severă și arșița atmosferică care a afectat culturile de primăvară din anul agricol 2020, atât de necesare continuării activității în condiții optime în întreaga ramură de agribusiness;
 • producția la culturile de toamnă pentru anul de recoltă 2021 a fost aproape de un an normal, dar la culturile de primăvară și în special la porumb, se preconizează o producție medie națională diminuată cu cca. 30 % datorită lipsei de precipitații exact acum în perioada critică când se formează producția de boabe,

După nenumăratele întâlniri și promisiuni avute în primăvară între reprezentanții fermierilor și ai Guvernului s-a desprins concluzia că sumele necuprinse în bugetul MADR, dar cuvenite în mod direct și legal fermierilor să fie cuprinse la prima rectificare bugetară acordându-se finanțarea lor.

Fermierii au acceptat situația bugetară respectivă până la rectificarea bugetară, dar așteptarea nu poate dura la nesfârșit.

Chiar dacă în această perioadă fermierii sunt prinși cu activitățile agricole specifice, profunda dezamăgire, indignare și lipsă de respect arătată sectorului agricol de către Guvern și Coaliția de Guvernare nu va fi uitată și va fi taxată corespunzător la momentul potrivit.

Sumele sunt necesare fermierilor acum!

Domnule Premier Florin CÎȚU,  dacă Agricultura este sector strategic pentru asigurarea securității alimentare a României  trebuie să primească la prima rectificare bugetară pentru MADR, sumele solicitate. Acum aveți ocazia să arătați interesul și respectul pentru sectorul agroalimentar autohton.

Este și responsabilitatea  Conducerii Coaliției de Guvernare să aprecieze importanța sectorului agroalimentar românesc și să asigure finanțarea acestuia conform provocărilor impuse fermierilor pentru a avea un sector agricol sustenabil și rezilient.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

PRO AGRO - Ionel ARION

LAPAR - Nicolae VASILE

UNCSV - Mircea BĂLUȚĂ

APPR - Nicolae SITARU

Published in Comunicate UNCSV

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. își propune să fie vârf de lance pentru cooperativele din România, continuând să se implice activ în îndrumarea cooperativelor agricole pentru eficientizarea activității.

Dorim să reamintim pe această cale tuturor cooperativelor agricole din România că prin modificările și completările aduse la Legea Cooperației Agricole nr. 566/2004, acestea au avut obligația actualizării actelor constitutive conform prevederilor nou introduse și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului până la 20 mai 2021.

U.N.C.S.V. își manifestă permanent disponibilitatea de a veni cu informații suplimentare pentru clarificarea tuturor aspectelor din activitatea cooperativelor, necesare pentru a se alinia la principiile cooperatiste internaționale, pentru acele cooperative și reprezentanți ai cooperativelor agricole care preiau integral și respectă modelele puse la dispoziție și recomandările comunicate anterior prin orice mijloace. Doar în acest fel vom putea corecta greșelile făcute până în prezent, crește % cooperativelor agricole profitabile, capitalizate și vom crea premisele dezvoltării sustenabile și durabile a acestora.

În acest sens, pe site-ul nostru https://www.uncsv.ro/ la secțiunea “Cum să înființezi o cooperativa agricola” sunt disponibile, în mod gratuit, modele de Act Constitutiv, Statut, Cerere de aderare pentru membru acționar/asociat, Fișă de post Manager/Director Executiv precum și Modele de registre speciale pentru cooperativele agricole.

Aceste modele au fost transmise și către Oficiul Național al Registrului Comerțului, inclusiv filialele județene și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Forma finală a acestor documente este rezultatul unei munci îndelungate a membrilor noștri, împreună cu experți din domeniu și o punem la dispoziția celor interesați tocmai pentru a facilita alinierea în cel mai scurt timp la noile prevederi legale date în acest sens a acelor cooperative și reprezentanți care înțeleg și își asumă să respecte principiile cooperatiste, regulile și constrângerile acestor forme de asociere, pentru care se primesc anumite facilități de stimulare, în compensare.

Descărcarea documentelor se poate face simplu, accesând link-ul următor: https://www.uncsv.ro/despre-cooperative/cum-sa-infiintezi-o-cooperativa-agricola-in-romania.html.

Doar împreună putem reuși, moto-ul U.N.C.S.V. fiind: ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR!

Cu respect,

Echipa UNCSV

Published in Comunicate UNCSV
Marți, 13 Iulie 2021 17:07

COOPERATIVELE NEFUNCȚIONALE VOR FI RADIATE!

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. informează cooperativele agricole din România că la data de 23.05.2021, s-a împlinit termenul de 6 luni în care cooperativele agricole existente aveau obligația de a-și actualiza actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. IV al Legii nr. 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

U.N.C.S.V s-a implicat constant în îmbunătățirea cadrului legislativ care să creeze premisele eficientizării activității cooperativelor agricole din România.

Având în vedere că doar 48,9% din cooperativele înregistrate depun bilanț și doar 22,3% au cifra de afaceri mai mare ca 0, analizând activitatea cooperativelor agricole din România și rezultatele acestora, experți de renume european, au venit cu o serie de recomandări care să ducă la eficientizarea activității acestora și să poată pune serios umărul la echilibrarea balanței comerciale cu produse alimentare.

Cooperativele din România, pe lângă facilități fiscale și programe de sprijin, au nevoie și de verificări ale actelor constitutive, planului de afaceri și documentelor standard pentru funcționarea în regim optim.

Un prim pas în această direcție este actualizarea actelor constitutive și curățarea bazei de date, prin eliminarea cooperativelor care nu respectă obligațiile minime legale pentru o persoană juridică cu rol economico-social.

În acest sens O.N.R.C a început punerea în aplicare a prevederilor legale prevăzute în legea nr. 566/2004,  prin care informează cooperativele agricole care se află în această situație, să își pună la punct restanțele pe care le au pentru a nu ajunge în situația în care să se plângă că au fost radiate din baza de date cooperative agricole care ar fi dorit să își continue activitatea, însă nu o mai pot face.

Legea are caracter imperativ - trebuie respectată și pusă în aplicare de toată lumea.

Pe site-ul instituției www.onrc.ro , a fost afișat pe data de 1 Iulie, a.c., un anunț în acest sens.

În conformitate cu prevederile articolului mai sus menționat și a celor comunicate de O.N.R.C, expunem mai jos cele două situații în care, la cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, instanța de judecată va putea pronunță dizolvarea cooperativei agricole, respectiv:

 • cooperativa agricolă nu şi-a depus situațiile financiare anuale şi, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depășește 2 ani;
 • nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.

În ceea ce privește primul caz, vă comunicăm faptul că termenul de 2 ani se împlinește la data de 31 iulie 2022. Potrivit prevederilor art. 761 alin.(4) din același act normativ, O.N.R.C. va publica pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu și-au îndeplinit obligația depunerii situațiilor financiare anuale, cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului mai sus menționat.

În ceea ce privește cel de-al doilea caz, menționăm faptul că prin Legea nr. 265/2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, intrată în vigoare la data de 23.11.2020, s-a reglementat posibilitatea înregistrării în registrul comerțului a întreruperii temporare a activității unei cooperative agricole pentru o perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerțului, ori, având în vedere data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2020, nu s-a împlinit termenul de 2 ani prevăzut de lege la care instituția noastră este obligată să publice listele cu cooperativele agricole care nu și-au îndeplinit obligația de reluare a activității.

Principalele modificări de avut în vedere la actualizarea actelor constitutive se pot citi accesând următorul site: https://www.uncsv.ro

Misiunea de bază a U.N.C.S.V. este încurajarea fenomenului dezvoltării și eficientizării activității fermierilor prin cooperativele agricole românești eficiente, unde profitul cooperativei să fie reinvestit în mod transparent pentru interesul general al tuturor membrilor, aceștia participând activ și direct la luarea tuturor deciziilor.             

România, sectorul agroalimentar și fermierii, au nevoie de cooperative agricole autonome, independente, rentabile și consolidate!

U.N.C.S.V. s-a implicat activ în perfecționarea cadrului legislativ specific cooperativelor agricole și își manifestă disponibilitatea de a veni cu informații suplimentare pentru clarificarea tuturor aspectelor din activitatea cooperativelor, inclusiv în relațiile cu membrii acestora, putând împărtăși din experiența membrilor.  

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa U.N.C.S.V

Published in Comunicate UNCSV
Pagina 3 din 7

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele