Displaying items by tag: Copa Cogeca

Alianța pentru Agricultură și Cooperare, a fost reprezentată la întâlnirile Prezidiilor COPA și COGECA, desfășurate la Bruxelles, în zilele de 16 și 17 iunie 2022, în format fizic de către Florentin BERCU UNCSV și Marius Mihai MICU PRO AGRO și online de Cristina CIONGA APPR, Liliana PIRON LAPAR și Sorinela GHIȚĂ UNCSV.

COGECA Praesidium din 16 iunie a avut ca pilon principal schimbul de opinii cu Jason HAFEMEISTER, Consilierul comercial al secretarului la Departamentul pentru Agricultură al SUA și Michael SCANNELL (Director general adjunct la DG AGRI) privind relațiile transatlantice și Comisia Europeană și inițiativele UE-SUA privind durabilitatea.

Dezbaterea a oferit posibilitatea unor discuții deschise și absolut necesare în această perioadă în care resimțim cu toții efectele invaziei asupra Ucrainei, iar contextul geo-politic este unul foarte complex. Fermierii și cooperativele au un rol esențial în a oferi securitate alimentară concomitent cu contribuția activă la reformele Pactului Verde. Politica Agricolă Comună este, de asemenea, într-un plin proces de reformare și pentru toate acestea este nevoie de o abordare generală.

O temă de interes pentru fermierii europeni a fost cum se va reuși integrarea elementelor de durabilitate, dacă doar piața va avea ceva de spus sau dacă fermierii vor fi sprijiniți să investească.

Directorul general adjunct la DG AGRI a răspuns că deschiderea către sprijinirea fermierilor este una evidentă și că s-a ținut cont de doleanțele acestora. A menționat, de asemenea, că un exemplu în acest sens este Directiva privind concurența neloială, care se va implementa în curând. ”Acționăm pentru a ne asigura că poziția fermierilor pe lanțul agroalimentar este protejată. Avem în desfășurare acțiuni la nivel național și european, demaram proiecte pentru a evalua posibilitatea consumatorului de a susține prețul impus de asigurarea durabilitații”, - a mai transmis Scanell.

Delegația română, a comunicat Directorului general adjunct al DG AGRI situația complicată în care se află fermierii români din cauza aglomerării portului Constanța: fluxul foarte mare și continuu de produse din Ucraina a condus la supraîncărcarea capacităților portuare din Constanta și practic la blocarea accesului mărfurilor din România. Țara noastră are nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor din Portul Constanța, care acum este supraaglomerat, riscând să se creeze adevărate blocaje, care pot pune în pericol exportul de produse românești.

Urmare a situației din Ucraina și pe fondul recomandărilor tuturor de a ajuta la fluidizarea comerțului cu produse agroalimentare din Ucraina - inclusiv renunțarea la taxele vamale, au crescut foarte mult costurile cu transportul și manipularea acestor bunuri, ajungând practic să se dubleze. România are nevoie de mai multe barje, locomotive și vagoane care pot fi împrumutate pentru câteva luni până se deblochează situația din Ucraina.

Un alt punct al delegației române a fost cel referitor la nevoia implementării unei legislații noi privind Noile Tehnici Genomice (NTG), începând cu 1 ianuarie 2023, iar deciziile legate de implementare să fie luate doar pe criterii științifice.

Prin răspunsul său, Michael SCANNELL a evidențiat, din nou, că este absolut necesar ca Ucraina să fie sprijinită. Produsele ucrainiene, dacă nu se vor găsi mijloace să fie exportate, vor fi pierdute. Exporturile prin alte porturi de la Marea Neagră sunt blocate momentan, iar conform celor mai recente cifre, circa 1,8 mil tone cereale au fost trecute în luna mai prin coridoarele de securitate.

Directorul general adjunct al DG AGRI a fost de acord că impactul mare este, desigur, asupra țărilor vecine și reiterat: Comisia, în comunicarea din martie a luat în calcul consecințele asupra României și a țărilor vecine prin derogările date și fondul de criză, din care 25 milioane de euro sunt destinați special României pentru a atenua aceste efecte.

4

 Cu privire la Noile Tehnici Genomice (NTG), există o serie de proiecte în valoare de miliarde de euro desfășurate prin HORIZON, prin care Comisia pune accent pe cercetare tocmai pentru a găsi soluții inovative. DG SANTE lucrează foarte activ în acest sens; deciziile sunt bazate pe studiile și opiniile emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

O altă temă de interes major, discută la Bruxelles a fost cea a deschiderii către noi piețe si parteneriate strategice, având în vedere conflictul din Ucraina și embargourile impuse Rusiei.

Jason HAFEMEISTER, Consilierul comercial al secretarului la Departamentul pentru Agricultură al SUA a transmis că la Geneva tocmai au fost puse bazele unui Acord privind comerțul internațional și este de părere că sistemul american actual are probleme și trebuie să fie regândit sistemul multilateral.

Pentru asigurarea unei piețe deschise, unde fermierii să poată obține un preț mai bun, cu continuarea durabilității, este nevoie de un cadrul multilateral internațional. Perspectiva SUA asupra comerțului cu U.E a suferit abordări diferite de la o guvernare la alta; a trecut de la abordarea naționalistă a regimului Trump, la abordarea mai echilibrată și deschisă a actualului regim Biden.

Cu privire la concurența neloială și standardele de producție diferite între SUA și UE, Jason HAFEMEISTER a subliniat că trebuie înțeleasă perspectiva americană cu privire la producție: USA reglementează produsul, care trebuie să fie echivalent din perspectiva calităților, nu metoda de producție. ” Carnea noastră este 100% sigură, dar metodele noastre de a produce sunt ”diferite” – a concluzionat HAFEMEISTER.

La ședința comună Copa-Cogeca de după amiază a avut loc un schimb de opinii cu Pascal Canfin (Președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară) cu privire la contribuția agricultorilor și a cooperativelor în lupta împotriva schimbărilor climatice, în special pentru dosare cheie în curs de discutare precum Utilizarea sustenabilă a produselor de protecția plantelor, Pregătiți pentru 55 și Captarea carbonului în solurile agricole și defrișări.

Delegația noastră a reiterat că România are un consum mediu național anual de pesticide de 700 gr/ha, iar  media europeană este de 2.2 kg/ha. Dacă prin propunerea de Regulament privind Utilizarea Sustenabilă a Pesticidelor se vor implementa țintele de reducere cu 40% a consumului tuturor statelor membre indiferent de consumul avut și fără o corelare cu media europeană acest lucru va face ca aceste țări să fie complet necompetitive cu țările din Europa de Vest, dependente de importuri și complet nesigure alimentar.

Propunerea română este ca statele membre care au un consum național de pesticide si fertilizanți sub media europeană să nu mai fie obligate sau să fie condiționate să reducă consumul. Această propunere va ajuta inclusiv statele care au consumuri mari, pentru ca daca se aplica propunerea de reducere la 40% - 60% la toate statele membre inclusiv media europeana va scădea și le va dezavantaja și pe ele când se va face trimitere la medie.

De asemenea la Praesidium COPA, delegația română a salutat perspectiva unor derogări de la bunele condiții agricole și de mediu (GAEC-uri), prin utilizarea unor practici agronomice cu beneficii echivalente pentru mediu.

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de membri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului alimentar românesc.

Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Published in Comunicate UNCSV

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare efectuează în perioada 27-29 aprilie 2022 o nouă vizită de lucru la sediul Copa-Cogeca. În calitate de reprezentantă a fermierilor și cooperativelor din României la organizația europeană, Alianța a mers la Bruxelles pentru a face cunoscute pozițiile agricultorilor și cooperativelor din România în această perioadă foarte antrenantă din punct de vedere legislativ.

Agenda de lucru a delegației române a fost una încărcată, care a reușit să atingă cele mai importante teme ale momentului pentru agricultura europeană.

2. Poza Praesidia Copa Cogeca 28.04.2022

În cadrul reuniunii Cogeca Praesidium și a ședinței comune a Copa și Cogeca delegația română a discutat și analizat, împreună cu delegațiile celorlalte state membre, ultimele documente și comunicate ale Comisiei Europene privitoare la:

I. Politica Agricolă Comună 2023-2027 – statusul legislației secundare și conținutul primei tranșe de scrisori de observație;

II. Revizuirea actuală a Directivei pentru utilizarea durabilă a pesticidelor (SUD)  și propunerea pentru un Regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor;

III. Modul de implementare al derogărilor din 23 martie 2022 (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/467 și DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/484) de către statele membre;

IV. Statusul inițiativelor privind noile tehnici de ameliorare (NTG) și rolul lor în implementarea strategiei ”Farm to Fork”;

V. Posibilul impact asupra fermierilor români al deciziei Comisiei de a elimina taxa pe import pentru produsele agricole primare și procesate din Ucraina;

VI. Schimb de opinii privind piața îngrășămintelor și posibilele căi de urmat în contextele actuale;

VII. Schimb de opinii cu Janusz Wojciechowski (Comisar pentru agricultură) cu privire la invazia rusă în Ucraina și la situația pieței;

VIII. Schimb de opinii cu Florika Fink-Hooijer (director general al DG ENVI) cu privire la  Directiva privind emisiile industriale, Strategia din domeniul biodiversității și refacerea naturii.

4. Poza Praesidium Copa 29.04.2022

În ultima zi a vizitei de lucru, reprezentanții Alianței au participat la Copa Praesidium pentru un schimb de opinii cu Máximo Torero Cullen (economist-șef) cu privire la analiza Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) privind modul în care conflictul din Ucraina afectează securitatea alimentară a țărilor terțe și acțiunile în curs de desfășurare pentru a răspunde celor mai urgente nevoi și pentru a sprijini producția de alimente.

Printre concluziile trase la finalul zilelor de lucru:

-  Între fermieri, cooperative și reprezentanții politici există, în continuare, o discrepanță de viziune;

- Țintele obligatorii de reducere a pesticidelor ar trebui să fie stabilite în funcție de consumul actual al fiecărui stat raportat la media europeană și ținând cont de particularități;

-  Prin implicarea Alianței și Copa Cogeca s-a reușit amânarea includerii criteriilor tehnice de examinare pentru sectorul agricol din actul delegat privind finanțarea durabilă;

-  Am susținut împreună cu celelalte organizații din Copa Cogeca modificarea anexei 4 la Directiva Habitate pentru a permite bonitarea efectivelor de animale sălbatice și gestionarea adecvată a populației acestora pentru ca fermierii, în special, cei care se ocupă cu păstoritul, să își protejeze efectivele de animale.

- Comisia trebuie să ofere sprijin financiar pentru statele care găzduiesc refugiați – posibilitatea alocării de fonduri din bugetul alocat Dezvoltării Rurale;

- Contextul actual determină luarea unor decizii imediate care să ducă la deblocarea aprovizionării cu materie primă / proteină vegetală atât de necesară sectorului zootehnic. Totuși, decizia CE de acordare a unei derogări la plata taxele de import pentru introducerea pe piața U.E a produselor de proveniență Ucraineană, poate genera dezechilibre majore pentru fermierii români, prin urmare sunt necesare măsuri de compensare și controlul pieței comune; temerile noastre vizează impactul imediat asupra prețurilor la cereale în port, ceea ce poate afecta profitabilitatea fermierilor români care au avut și vor avea în continuare costuri de producție ridicate.

- Scrisorile de observații la planurile naționale strategice au fost publicate pentru 19 state membre, găsiți aici link:https://ec.europa.eu/info/food-farming

5 Poza Praesium Copa 29.04.2022

Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de fermieri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului agroalimentar românesc.

Published in Comunicate UNCSV

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele