UNCSV

.

ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE

 1. Operaționalizarea de către MADR a grupurilor de dialog civil naționale ca structura consultativă organizată după modelul grupurilor consultative existente la nivel european (ex: DG AGRI), conform Legii nr. 52/2015;
 2. Înregistrarea și aprobarea unui proiect legislativ privind instituirea unei cotizații profesionale agricole voluntare aplicate fermierilor pentru finanțarea Asociațiilor profesionale membre în Organizații Profesionale/Interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar și implementarea în practică cât mai rapid cu putință;
 3. Reprezentarea profesionistă și eficientă a intereselor fermierilor și cooperativelor agricole din România la COPA-COGECA;
 4. Crearea și aprobarea cadrului legislativ (OUG, HG) general cu aplicabilitate 2021-2027 pentru ca, comisiile județene să poată declara starea de calamitate, local, acolo unde este cazul;
  și
  Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului legislativ privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură cu aplicabilitate 2021-2027 și simplificare/debirocratizare/clarificare Ordin 97/2020 – aprobarea regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice;
 5. Realizarea și implementarea în parteneriat public/privat cu consultare publică, în paralel cu introducerea în PNRR a addendum-ului pe irigații, strategiei naționale de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole din România. Echipă formată din climatologi, fermieri, meteorologi, silvicultori, hidrologi, ecologiști, experți în managementul riscului, ș.a.m.d. care sa găsească soluții pentru înființarea și întreținerea la nivel național a rețelei de perdele de protecție a terenurilor arabile, crearea microclimatului care pe termen mediu și lung să limiteze/stopeze acest declin climatologic, aceste suprafețe să fie folosite ca zone de interes ecologic;
 6. Înființarea Sistemului Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor din Agricultură și operaționalizarea până în ianuarie 2024 a pool-ului PAID AGRICOL pe ha;
 7. GROW SOIA”– Creionarea unei strategii agricole ambițioase pentru ca România să devină principalul producător de soia și alte culturi proteice din U.E., care să acopere necesarul din piață fără a mai fi nevoie să se apeleze la importuri.
 • Introducerea unui addendum în PNRR pentru ca cele 428 milioane euro disponibile pentru desecări să poată fi folosite în infrastructură atât pentru desecări cât și pentru irigații, conform proiectului scalabil transmis de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, realizat împreună cu experții care au realizat proiectele pe irigații aprobate prin PNRR și sunt implicați în aplicarea lor.
 • Realizarea, aprobarea, obținerea finanțării și implementarea unui program Junker, GROW SOIA cu accent pe infrastructura principală de irigații de minimum 1,5 miliarde euro.
 1. Dezvoltarea și consolidarea cooperativelor funcționale către valoarea adăugată, respectiv condiționare, procesare primară, finită, diversificare, care să desfășoare o activitate economico-socială relevantă, să reziste pe piață și să se dezvolte durabil echilibrând veniturile pe lanțul agro-alimentar, ajutând fermierii să se capitalizeze și mențină în competiția de pe piața unică.
 1. Combataterea practicilor comerciale neloiale, inclusiv ale uleiului de palmier împotriva oleaginoaselor tradiționale, echilibrarea și întărirea rolului și puterii de negociere a producătorilor în lanțul agroalimentar;

10. Corectarea și/sau completarea legislației naționale și europene care are impact negativ asupra      sectorului agricol din care exemplificăm:

 1. Realizarea și aprobarea unui pachet legislativ destinat fondului funciar, care să cuprindă:
 • Proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, referitor la durata minimă a contractelor de arendare a terenurilor;
 • Proiect legislativ prin care se creează un instrument bancar pentru achiziția de terenuri agricole cu sprijinul FGCR/FNGCIMM;
 • Dezbaterea PLX 292/2021 – Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014;
  1. Elaborarea și aprobarea unui proiect legislativ pentru modificarea Legii 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole;
  2. Realizarea și aprobarea unui proiect legislativ pentru modificarea Ordonanței nr.1/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind Circulația pe drumurile publice;
  3. Aprobarea unui proiect legislativ privind fabricarea, reambalarea, depozitarea, comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor pe teritoriul României pentru introducerea anumitor cerințe specifice pentru reglementarea activității de utilizare a produselor de protecție a plantelor;
  4. Urgentarea actualizării legislației europene privind tehnicile de ameliorare moderne și realizarea unei strategii naționale pentru producerea și promovarea hibrizilor de semințe produși în România;
  5. Alocarea de fonduri /resurse europene pentru cercetarea în ameliorare, precum și susținerea unei poziții bazate pe fundamentare pur științifică în privința dezvoltării de noi soiuri rezistente, inclusiv NTG;
  6. Măsuri și instrumente pentru asigurarea necesarului de proteină vegetală în U.E.;
  7. Oferirea unor alternative eficiente raport calitate-preț înainte de a interzice substanțele autorizate de instituțiile europene, plecând de la nevoile actuale ale fermierilor de a controla bolile și dăunătorii fără a le crea acestora dezechilibre economice sau a duce la creșterea prețului produselor agricole și fără a afecta aprovizionarea cu alimente pentru consumatori. România are nevoie de neonicotinoide și glifosat;
  8. Bonitarea habitatelor naturale din Europa pentru determinarea efectivelor animalelor sălbatice optime și asigurarea densității pe suprafață corespunzătoare pentru animalele carnivore /omnivore mari (Urs, Lup, Mistreț, etc);
  9. Elaborarea de Instrucțiuni/directive care să permită Statelor Membre ca în condițiile atacurilor unor boli și dăunători specifici agroecoregiunilor proprii și /sau în cazul unor epidemii/ pandemii, să adopte măsuri autonome naționale, derogative de la Regulamentul European (REGULAMENTUL (UE) 2016/2031 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 ) prin care intervină în limitarea/ reducerea pagubele provocate activității economice agricole și forestiere și echilibrelor ecologice din habitatele în care se produc;
  10. Ajustarea strategiei FARM TO FORK astfel încât să răspundă nevoilor exprimate de fermieri, pentru gestionarea presiunii bolilor, dăunătorilor, buruienilor și pieței, pentru a sprijini modelele de agricultura durabilă care oferă hrană sigură și protejează mediul în egală măsură;
  11. Reducerea cantității de pesticide și fertilizanți doar în acele state membre unde consumul este peste media europeană.
 1. Abrogarea Ordinului MADR 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol;
 2. Solicitarea și obținerea derogării pentru tratamentul porumbului, floarea soarelui, sfeclă și păioase cu substanțe insecticide din grupa neonicotinoidelor;
 3. Aprobarea îmbunătăților aduse la Legea nr. 17/2014 privind Legea vânzării terenurilor agricole;
 4. Îmbunătățirea Analizei SWOT și Analizei Nevoilor PNS 2021-2027;
 5. Reprezentarea fermierilor români în cea mai puternică organizație agricolă din UE (COPA-COGECA);
 6. Discuții cu brokerul de asigurări MARSH, privind promovarea și implementarea unui produs nou(pilot) de asigurare a veniturilor la nivel de fermă (inclusiv riscurile catastrofice);
 7. Acordarea despăgubirilor pentru fermierii care au avut calamitate culturile de toamnă din anul de recoltă 2020, în procent de cca 89%;
 8. Includerea în PNS a folosirii 3% din plățile directe pentru instrumente de managementul riscurilor în Agricultură utilizate pentru toți beneficiarii din pilonul 1;
 9. Reducerea cu 15% a țintei cantităților minime impuse pentru România prin draftul de regulament privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor;
 10. Introducerea în regulamentul privind Planurile Naționale Strategice a flexibilității pentru instrumentele de managementul riscului, pentru a se adapta la specificul fiecărei țări;

Alte activități întreprinse de Alianța pentru Agricultură și Cooperare:

 1. Urgentarea convergenței plăților pe suprafață la nivelul U.E.;
 2. Realizarea și aprobarea OUG privind amânarea ratelor fermierilor calamitați;
 3. Aprobarea OUG privind declararea stării de calamitate în localitățile, zonele afectate de seceta pedologică severă și arșița atmosferică;
 4. Implementarea în legislația națională a prevederilor de prevenire a practicilor comerciale neloiale împotriva producătorilor agricoli;
 5. Acordarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de seceta extremă și arșița atmosferică la culturile de primăvară 2020 și 2022;

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de fermieri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului agroalimentar românesc.

Pentru informații suplimentare: office@agri-co.ro

0

Fermieri

0

Cooperative

0 M+

Hectare + UVM

0 %

CA din sectorul agroalimentar

0 %

Salariați

Scroll to Top