UNCSV

Alianța pentru Agricultură și Cooperare ia poziție față de declarația domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind înființarea unui fond mutual

În loc de dezbateri pentru adoptarea legislației naționale necesare implementării în condiții optime a Planului Național Strategic, domnul Ministru Petre DAEA își duce mai departe planul de a înființa un fond mutual, deși acest instrument și-a dovedit insuficiența în asigurarea rezilienței fermierilor în condițiile climatice și socio-economice actuale.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare consideră declarația Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind înființarea unui fond mutual, total lipsită de respect față de eforturile mediului asociativ din sector de a contribui la construirea unui Sistem Integrat de Managementul Riscului.

În decursul ultimelor 10 luni, au avut loc trei runde de dezbateri pe subiectul Planului Național Strategic al României, pe durata mandatului a trei miniștri, fiecare cu propria sa viziune. De fiecare data, mediul asociativ consultat și-a manifestat interesul pentru crearea unui SIMR și rezervele față de constituirea unui fond mutual, opiniile exprimate fiind consemnate în minutele întâlnirilor. La discuții au participat de fiecare dată, peste 100 de persoane din toate sectoarele interesate, ocazie cu care fiecare a avut posibilitatea să prezinte propuneri de soluții în această direcție, însă, concret, doar câteva organizații au făcut-o, opinia generală fiind clar împotriva unui fond mutual ca instrument de sine stătător!

În ceea ce ne privește, cele patru organizații profesionale, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de fermieri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil hala care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României.

Prin adresa 6378/10.10.2022,  Ministerul confirmă luarea la cunoștință a poziției Alianței și anume că  ”Fondul Mutual NU este o opțiune de luat în calcul, nu vom fi implicați, nu ne vom asuma și nu vom susține înființarea unui astfel de instrument.”. Din acest motiv, ne întrebăm care sunt organizațiile de fermieri sau fermierii care susțin înființarea unui astfel de instrument, căci ele/ei vor trebui să ofere răspunsuri la întrebări referitoare la sursele de finanțare și modalitatea de constituire, funcționare și administrare?

Încă din timpul dezbaterilor la PNS, MADR nu a oferit decât o declarație de intenție privind un instrument de gestionare integrată a riscului, departe de ce ar trebui să reprezinte o prezentare în cadrul unei fișe de intervenție a unui instrument integrat și din acest motiv, simțim nevoia de a recapitula public, încă o dată, opiniile susținute în timpul dezbaterilor la PNS:

  • ALIANȚA a propus, susține și este de acord cu orice inițiativă de realizare a unui sistem de management al riscului pornind de la principiul încheierii unor polițe de asigurare de către fermieri într-un sistem de contribuții obligatorii de tipul PAID (sistemul de asigurări obligatoriu al locuințelor la dezastre naționale).
  • ALIANȚA înțelege și susține că acest sistem PAID trebuie să asigure, în baza unei contribuții fixe, o despăgubire de bază, limitată la o valoare maximă admisă corelată cu gradul de daună, pentru o serie de riscuri catastrofice, așa cum vor fi definite. Pentru cei care doresc să își asigure riscurile la valori mai ridicate, o vor putea face în baza unor asigurări facultative.
  • ALIANȚA solicită pe această cale MADR să convoace membrii grupului de lucru tehnic pentru dezbateri cu o tematică clară și prestabilită, separată între sectorul vegetal, zootehnic și horticultură (legume, fructe, vie) deoarece tematica riscurilor este diferită, unde sistemul de lucru să fie bazat în prima fază pe dezbateri între reprezentații MADR și fiecare organizație participantă, după care MADR să prezinte scheletul acceptat și asumat pe care dorește să dezvolte sistemul, moment în care discuțiile se pot derula cu toate organizațiile participante.
  • ALIANȚA susține în continuare derularea submăsurii 17.1 privitoare la decontarea parțială a polițelor de asigurare, dar solicită reducerea birocratizării excesive a măsurii, care crează încă mari probleme în accesarea măsurii de către fermieri, dar și un volum imens de lucru și în mare parte inutil pentru AFIR.
  • ALIANȚA nu este de acord să susțină nici un fel de sistem de management al riscului bazat pe organizarea unui FOND MUTUAL, în condițiile în care legislația care există la acest moment nu oferă suficiente garanții privitoare la modul de funcționare și gestionare al acestuia. Mai mult, nu avem cunoștință despre o propunere care să prezinte o strategie argumentată solid în privința modului cum s-ar putea face un FOND MUTUAL într-adevăr benefic pentru realizarea acestui deziderat.
  • ALIANȚA nu dorește să acorde un CEC în alb nici unei autorități de stat, fără un angajament clar din partea acesteia, asumat și scris, prin care se stabilește fără echivoc direcția către care se va duce procesul decizional și se asuma obligația ca acest parcurs să nu fie apoi deturnat către alte formule total diferite de cea inițială.

*Informații suplimentare pot fi furnizate solicitând în scris la office@agri-co.ro.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top