UNCSV

Concluziile Zilei Cooperativelor de Cultură Mare din România, Ediția a IV a 2018

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat exclusiv cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a IV-a – 2018, în zilele de 4 și 5 decembrie 2018, la Hotel RAMADA, București.

Obiectivul principal al acestui eveniment a fost promovarea cooperativelor agricole ca model de reușită în structurarea unei mai bune guvernante a agriculturii românești, prin facilitarea unui dialog real şi constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcţionale şi autorităţile responsabile pentru a eficientiza activitatea cooperativelor şi pentru a creşte competitivitatea fermierilor români pe piaţa unică europeană.

Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 80 de participanți, dintre  care:  reprezentanții a 25 de cooperative agricole din sectorul vegetal –  cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, dl. Umberto di PASQUO – Expert Politici, Legislație și Guvernanță Cooperative – Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COPA-COGECA),  dl. Senator Lucian TRUFIN, Secretar al Comisiei de Agricultură – SENAT, dl. Deputat Alexandru STĂNESCU, Președinte al Comisiei de Agricultură – CAMERA DEPUTAȚILOR, dl. Subsecretar de Stat Floricel DIMA – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Valeriu TABĂRĂ Președinte A.S.A.S.,  reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate.

În cadrul evenimentului au fost prezentate mecanisme concrete de funcționare pentru cooperative agricole formate din fermieri mici, mijlocii și mari, noutăți legislative și organizatorice privind cooperativele agricole la nivel european și în noua Politică Agricolă Comună 2021-2027, bune practici pentru cooperativele agricole de succes, rolul și importanța cooperativelor agricole în peisajul sectorului agroalimentar românesc.

Apreciem cu toții că unul dintre factorii de progres cert în dezvoltarea durabilă a agriculturii și a mediului rural este reprezentat de înființarea și dezvoltarea de cooperative agricole performante și echitabile, actori absolut esențiali în constituirea de filiere integrate, previzibile și perene, creatoare de valoare adaugată în agricultura românească.

IMG 20181206 WA0020

Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unei cooperative de succes, considerăm că trebuie ținut cont de următoarele aspecte:

  • înțelegerea, asumarea și aplicarea principiilor cooperatiste;
  • educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
  • reguli, proceduri și contracte corecte și transparente aplicate unitar de toți ( minimum pe 5 ani ) ;
  • reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participarii fiecărui membru în cifra de afaceri a cooperativei;
  • gândire strategică pe termen lung;
  • rolul critic, de perspectiva, al cooperativelor agricole în constituirea lanțurilor de valoare producție-procesare-consumator, în realizarea de parteneriate public-private în domeniul cercetării și dezvoltării agricole aplicate, precum și în folosirea sustenabilă și rațională a fondului funciar, echilibrarea socio-economică a spațiului rural și în transferul de cunoștinte și schimbul de generații între agricultorii cooperatori.

Sectorul agroalimentar românesc are nevoie de asociere, care să nu fie doar pe hârtie, ci în cooperative agricole care să își îndeplinească menirea – aceea de a genera valoare adăugată din punct de vedere economic pentru membrii lor și care,  în plus,  să aibă o activitate economică relevantă, să reziste pe piață, să se dezvolte, să câștige și mențină o cotă de piață.

Nu în ultimul rând, prezența publică permanentă a reprezentanților COGECA alături de UNCSV, încă de la momentul înființării, și suportul acordat de aceștia prin dialog susținut și schimb de informații constant cu Uniunea, demonstrează conectarea europeană relevantă a organizației noastre în pragul preluării Președinției rotative a UE de către România. Înscriem astfel România printre țările europene în care cooperativizarea agriculturii contează, cu un grad de aproximativ 5% cooperativizare, în continuă creștere în ultimii ani în aproape toate sectoarele relevante ale producției primare vegetale și animale.

România are nevoie de cooperative agricole de succes!

Ne propunem sa fim un exemplu de pragmatism, o echipă a faptelor, mai puțin a vorbelor și să fim împreună pentru viitorul cooperativelor agricole competitive, funcționale și corecte cu munca și rezultatele propriilor membri.

Ne manifestăm disponibilitatea de colaborare pe orice aspecte legislative – organizatorice – economice – legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole și asociere a fermierilor.

IMG 20181204 WA0010

Ne puteți contacta prin email: florentinbercu@uncsv.ro sau tel. 0722156961.

Vă mulțumim pentru deschidere și colaborare!

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,

Echipa U.N.C.S.V.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top